Social-Inspiration

ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ จากอาจารย์บัญชีในอังกฤษสู่งานวิจัยเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนกับภาคธุรกิจไทย

271

รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร นักชีววิทยาหญ้าทะเล ผู้พิทักษ์ระบบนิเวศทางทะเล 

199

ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา นักการตลาดเพื่อธรรมชาติกับงานสานสัมพันธ์ผู้คนและสรรพสิ่งในเมือง

190

ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช นักสร้างสุข ‘ผู้ก่อการดี’ ผ่านดนตรีและเสียงเพลง

222

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้ง ‘คูน’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

493

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หมอนักดนตรีผู้เชื่อมสหศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 

582

‘เคี้ยวเขียว’ ธุรกิจจัดเลี้ยงที่เสิร์ฟความอร่อย งดงาม บนความเรียบง่าย 

348

ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง ‘Greenery’ รีเซ็ตชีวิตสู่วิถีกรีนที่ยั่งยืน 

370

สุทัศน์ รงรอง กัปตันทีม DO IN THAI ผู้พัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อโลกและมวลชน

669

‘วิชาเบาใจ’ ความสุขที่ยั่งยืนของ พริยาณีย์ นุติภัสสร์

1,046

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

283

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

2,689

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

404

นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ กับบทบาทหมอฟื้นฟู ผู้หลงใหลศิลปะและการบูรณาการเพื่อมวลชน

1,307

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

2,706

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

443
go to top