Social-Inspiration

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

446

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

366

ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ จากหมอดมยาสู่นวัตกรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไข้

514

ชูทวน บุญอนันต์ เล่าเรื่อง ‘บ้าน’ ผ่านสารคดี ‘Come Home บ้านที่กลับมา’  

359

มองหา ‘โอกาส’ เพื่อแก้ไข ‘วิกฤติ’ ส่งต่อแนวคิด…คืนประโยชน์สู่สังคมกับ นพ. สุรเชษฐ เอี่ยมธนะสินชัย

601

ทีมแพทย์ไทยพัฒนาอุปกรณ์ DIY ใส่ท่อช่วยหายใจราคา 3 แสนด้วยงบ 1,700 บาท

553
go to top