Social-Inspiration

Human / Social-Inspiration

ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ จากอาจารย์บัญชีในอังกฤษสู่งานวิจัยเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนกับภาคธุรกิจไทย

361
Human / Social-Inspiration

รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร นักชีววิทยาหญ้าทะเล ผู้พิทักษ์ระบบนิเวศทางทะเล 

268
Human / Social-Inspiration

ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา นักการตลาดเพื่อธรรมชาติกับงานสานสัมพันธ์ผู้คนและสรรพสิ่งในเมือง

242
Human / Social-Inspiration

ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช นักสร้างสุข ‘ผู้ก่อการดี’ ผ่านดนตรีและเสียงเพลง

280
Human / Social-Inspiration

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้ง ‘คูน’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

686
Human / Social-Inspiration

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หมอนักดนตรีผู้เชื่อมสหศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 

677
Human / Social-Inspiration

‘เคี้ยวเขียว’ ธุรกิจจัดเลี้ยงที่เสิร์ฟความอร่อย งดงาม บนความเรียบง่าย 

400
Human / Social-Inspiration

ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง ‘Greenery’ รีเซ็ตชีวิตสู่วิถีกรีนที่ยั่งยืน 

430
Human / Social-Inspiration

สุทัศน์ รงรอง กัปตันทีม DO IN THAI ผู้พัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อโลกและมวลชน

751
Human / Self-Inspiration / Social-Inspiration

‘วิชาเบาใจ’ ความสุขที่ยั่งยืนของ พริยาณีย์ นุติภัสสร์

1,108
Human / Social-Inspiration

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

307
Human / Social-Inspiration

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

3,253
Human / Self-Inspiration / Social-Inspiration

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

442
Human / Self-Inspiration / Social-Inspiration

นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ กับบทบาทหมอฟื้นฟู ผู้หลงใหลศิลปะและการบูรณาการเพื่อมวลชน

1,401
Human / Social-Inspiration

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

2,920
Human / Self-Inspiration / Social-Inspiration

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

491