Social-Inspiration

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

155

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

1,110

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

213

นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ กับบทบาทหมอฟื้นฟู ผู้หลงใหลศิลปะ และการบูรณาการเพื่อมวลชน

963

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

796

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

383

ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ จากหมอดมยาสู่นวัตกรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไข้

587

ชูทวน บุญอนันต์ เล่าเรื่อง ‘บ้าน’ ผ่านสารคดี ‘Come Home บ้านที่กลับมา’  

398

มองหา ‘โอกาส’ เพื่อแก้ไข ‘วิกฤติ’ ส่งต่อแนวคิด…คืนประโยชน์สู่สังคมกับ นพ. สุรเชษฐ เอี่ยมธนะสินชัย

647

ทีมแพทย์ไทยพัฒนาอุปกรณ์ DIY ใส่ท่อช่วยหายใจราคา 3 แสนด้วยงบ 1,700 บาท

588
go to top