Human

ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ จากอาจารย์บัญชีในอังกฤษสู่งานวิจัยเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนกับภาคธุรกิจไทย

271

รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร นักชีววิทยาหญ้าทะเล ผู้พิทักษ์ระบบนิเวศทางทะเล 

199

ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา นักการตลาดเพื่อธรรมชาติกับงานสานสัมพันธ์ผู้คนและสรรพสิ่งในเมือง

190

ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช นักสร้างสุข ‘ผู้ก่อการดี’ ผ่านดนตรีและเสียงเพลง

222

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้ง ‘คูน’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

493

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หมอนักดนตรีผู้เชื่อมสหศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 

582

‘เคี้ยวเขียว’ ธุรกิจจัดเลี้ยงที่เสิร์ฟความอร่อย งดงาม บนความเรียบง่าย 

348

ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง ‘Greenery’ รีเซ็ตชีวิตสู่วิถีกรีนที่ยั่งยืน 

370

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช จิตแพทย์อารมณ์ดีผู้เรียนรู้ชีวิตจากแนวคิดอิคิไก 

764

วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death ชวนออกแบบชีวิตเพื่อการอยู่ดีและตายดี 

714

ฉลอง ลอยสมุทร นักสร้างสรรค์ผู้ชุบชีวิตขยะจากทะเลสู่งานศิลป์รักษ์โลก

853

ปรีห์กมล จันทรนิจกร นักจิตบำบัดผู้รักษาใจด้วยศาสตร์การละคร 

735

โมฮัล ศกภูเขียว หมอฟันหมอลำผู้เติมฝันจากการลงมือทำ

220

สุทัศน์ รงรอง กัปตันทีม DO IN THAI ผู้พัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อโลกและมวลชน

669

สุพัตรา กิจวิสาละ กับภารกิจจัดการชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1,263

‘วิชาเบาใจ’ ความสุขที่ยั่งยืนของ พริยาณีย์ นุติภัสสร์

1,046
go to top