Human

ฉลอง ลอยสมุทร นักสร้างสรรค์ผู้ชุบชีวิตขยะจากทะเลสู่งานศิลป์รักษ์โลก

467

ปรีห์กมล จันทรนิจกร นักจิตบำบัดผู้รักษาใจด้วยศาสตร์การละคร 

530

โมฮัล ศกภูเขียว หมอฟันหมอลำผู้เติมฝันจากการลงมือทำ

121

สุทัศน์ รงรอง กัปตันทีม DO IN THAI ผู้พัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อโลกและมวลชน

331

สุพัตรา กิจวิสาละ กับภารกิจจัดการชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1,125

‘วิชาเบาใจ’ ความสุขที่ยั่งยืนของ พริยาณีย์ นุติภัสสร์

675

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

243

นพเก้า เนตรบุตร ศิลปะจาก ‘เส้นด้ายและปลายเข็ม’ สู่อิสรภาพแห่งชีวิต

816

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

1,505

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

264

‘ฉันคิด ฉันทำ ฉันจึงสำเร็จ’ หมอนักเดินทาง นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค

845

‘ความสุขที่เรากำหนดเอง’ ของ สุรพร เกิดสว่าง 

781

นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ กับบทบาทหมอฟื้นฟู ผู้หลงใหลศิลปะ และการบูรณาการเพื่อมวลชน

1,064

‘เพราะร่างกายคือบ้านที่แท้จริงของเรา’ เรื่องเล่าจากเกียวโตถึงเชียงใหม่ของยูกิและเคโกะ มากิโนะ

1,548

‘ญี่ปุ่นบันดาลใจ’ ศิวกร ตติยพินิจ กับอาชีพผู้ถ่ายทอดและออกแบบความเป็นญี่ปุ่นคนแรกของไทย

204

สมการความสุขจากความเรียบง่ายและธรรมดาของ ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี 

502
go to top