Human

สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสุขในการใช้ชีวิต

แหล่งรวมเรื่องราวดี ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาค้นหา “แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต” โดยการรวบรวมแนวคิดที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ จากบุคคลคุณภาพที่ hhc Thailand ได้คัดสรรมาเพื่อคุณ พร้อมให้ทุกคนได้นำเคล็ดลับ และ ข้อคิดดี ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
Human / Self-Inspiration

วันเพ็ญ ชัยบุญญลักษณ์ เพราะฝันยังไม่จบ เรียนรู้และเติบโตเพื่อเบ่งบานอีกครั้ง

79
Human

เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร นักจิตวิทยาที่ปรึกษาที่เชื่อว่าทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดี

79
Human / Social-Inspiration

ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ จากอาจารย์บัญชีในอังกฤษสู่งานวิจัยเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนกับภาคธุรกิจไทย

328
Human / Social-Inspiration

รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร นักชีววิทยาหญ้าทะเล ผู้พิทักษ์ระบบนิเวศทางทะเล 

232
Human / Social-Inspiration

ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา นักการตลาดเพื่อธรรมชาติกับงานสานสัมพันธ์ผู้คนและสรรพสิ่งในเมือง

219
Human / Social-Inspiration

ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช นักสร้างสุข ‘ผู้ก่อการดี’ ผ่านดนตรีและเสียงเพลง

249
Human / Social-Inspiration

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้ง ‘คูน’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

597
Human / Social-Inspiration

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หมอนักดนตรีผู้เชื่อมสหศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 

641
[xxxajax_load_more post_type="post" posts_per_page="8" category="human" offset="8" transition="none"]

ค้นหา “แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต” ได้ที่นี่

hhc Thailand
…แหล่งรวมเรื่องราวสร้างข้อคิด การดำเนินชีวิต และแรงบันดาลใจ…

แรงบันดาลใจเป็นเสมือนการสร้างพลังใจที่เราทุกคนใช้ในการผลักดันตนเอง ทั้งด้านความคิดและการกระทำ เพื่อให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องการได้ และแน่นอนว่าในบางครั้งพลังใจเหล่านั้นอาจถูกลด ถูกบั่นทอน หรือมีความเหนื่อยล้าจากอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต การเติมพลังใจด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้แนวคิดและทัศนคติของบุคคลคุณภาพ จึงเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและความสุขในชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการ 

เพราะไม่ว่าจะในการเรียน การทำงาน หรือการดำเนินชีวิตก็ล้วนต้องการแรงบันดาลใจดี ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น hhc Thailand จึงได้รวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ และวิธีสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนได้นำข้อคิดจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาใช้ในการพัฒนาตัวเองและเป็นแรงผลักดันให้มีพลังใจในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย

คุณกำลังหมดกำลังใจ ขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่า?
Human บทความสร้างแรงบันดาลใจ
“กระจกสะท้อนชีวิต แนวคิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ได้ง่าย ๆ จากการเรียนรู้แนวคิดและทัศนคติที่หลากหลาย กับ ‘Human’ บทความการสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของบุคคลคุณภาพที่มีแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิด และทัศนคติ ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของรูปแบบในการชีวิตที่มีเป้าหมายและความสำเร็จที่แตกต่างกัน

แรงบันดาลใจ สิ่งที่ช่วยจุดประกายความมุ่งมั่นและสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต และถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แรงบันดาลใจหมดลง มีความท้อแท้ ผิดหวัง เหนื่อยล้า หรือหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิต เราขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่า เราไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ใฝ่ฝันถึงความสุข ความสำเร็จ และกำลังมองหาแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปข้างหน้า เราสามารถเติมพลังและแรงบันดาลใจให้กลับคืนมาได้ด้วยตัวของเราเอง เพราะเราคือคนที่เข้าใจตัวเองได้ดีที่สุด

เนื่องจากวิธีสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดนั้น เริ่มต้นจากการที่เรามีความเข้าใจและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงอารมณ์และจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดี จนเกิดพลังในการดำเนินชีวิต แต่หากวันใดที่แรงบันดาลใจหมดลง เราก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้

เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

ในการเติมพลังและสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับตัวเองนั้น มีหลากหลายวิธีเป็นอย่างมาก เราสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ ซึ่งเรามีวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมาแนะนำให้ทุกๆคนอ่านกัน

มองหาแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

วิธีแรกที่เราขอแนะนำให้ทุกคนได้ลองนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตนเอง นั่นก็คือ การมองหาแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยการเรียนรู้แนวคิด ทัศนคติ รวมถึงวิธีคิดของบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะมาจากคลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์ หรือบทความที่ได้มีการนำเสนอแนวคิด รวมถึงวิธีการต่างๆที่นำไปสู่ถึงเป้าหมาย หรือนำไปสู่ความสุขสูงสุดเนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีการสร้างพลังใจและแรงบันดาลใจที่ดี ที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละบุคคลได้ง่าย 

และแน่นอนว่าที่ hhc Thailand ได้มีการรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ และแนวคิดที่สร้างเสริมแรงบันดาลใจจากบุคคลคุณภาพหลากหลายท่าน หลากหลายอาชีพ เช่น นักคิดนักเขียน นักเดินทางแพทย์ ผู้กำกับภาพยนต์ นักกีฬา เป็นต้น โดยนำเสนอออกมามากมายหลากหลายรูปแบบ  หลากหลายแนวคิด ที่ทุกคนอ่านได้ง่ายๆ ให้ทุกคนได้ติดตาม เพราะเราเป็น Community แหล่งรวมเรื่องราวดี ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาค้นหาความสุขและแรงบันดาลใจชีวิตอย่างแท้จริง

พบปะและรับฟังเรื่องราวของผู้อื่น 

สำหรับแนวทางเสริมสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ข้อต่อมาคือการออกไปพบกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนใหม่แปลกหน้าที่เราไม่รู้จักซึ่งมาจากหลากหลายสถานที่ ในการพบเจอกันแต่ละครั้ง แนะนำให้เปิดใจรับฟังความคิดและเรื่องราวของผู้อื่นให้มากขึ้น เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวแนวความคิดของแต่ละคน แล้วนำส่วนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง 

การได้พบเจอกับผู้คนที่มาจากหลากหลายสถานที่ หลากหลายที่มา หลากหลายสังคม ล้วนทำให้เราได้พบกับผู้คนที่มีประสบการณ์ในด้าน ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีวิธีในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ทำให้สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับเรา

หากเรื่องที่เรารับฟังไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีหรือเป็นเรื่องราวร้าย ๆ ที่ผู้อื่นพบเจอ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิตของเราได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่เราพบเจอ เราอาจพบว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากแค่ไหน ที่สำคัญเรายังสามารถใช้โอกาสนี้ส่งมอบกำลังใจและแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านั้นได้อีกด้วย ในทางกลับกัน เมื่อย้อนกลับมาตัวเราเองจะพบว่า เรื่องที่เราพบเจอนั้นก็มีแนวทางหรือทางออกที่ไม่ต่างกัน เพียงแค่เราอาจจะต้องการแรงผลักดันและกำลังใจจากผู้คนรอบข้างนั่นเอง 

 “เพราะยิ่งมากคน ยิ่งมากด้วยไอเดีย แนวคิด และแรงบันดาลใจ”

ดังนั้นการที่เราได้ออกไปพบปะกับผู้คนและรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ นั้น อาจจะช่วยจุดประกายไอเดีย เป็นกำลังใจ และช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้เราได้เป็นอย่างมาก แบบที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 

ให้เวลากับตนเอง ได้คิด และรู้จักตัวเองให้มากขึ้น

ไม่ใช่แค่การออกไปพบกับผู้คน เพื่อน ๆ รวมไปจนถึงผู้คนใหม่ ๆ แปลกหน้า แล้วได้รับฟังเรื่องราวของผู้อื่นเท่านั้นที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ เพราะการที่เราได้อยู่คนเดียวและได้ให้เวลากับตัวเองก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถสร้างเสริมแรงบันดาลใจและพลังใจในการดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกัน 

จากที่เราได้บอกไปแล้วว่า แรงบันดาลใจนั้นเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราหรือภายในจิตใจของเรา วิธีสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดนั้นจึงเริ่มต้นจากการเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตัวเอง รวมถึงมีความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงอารมณ์และจิตใจในการมองหาแนวทางเพื่อเพิ่มพลังใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพราะการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจะทำให้เราได้เข้าใจความคิด ความต้องการ และอารมณ์ของตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง หรือที่เราเรียกว่า”การตกตะกอนทางความคิด”

โดยในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองว่า ในชีวิตของเรานั้นต้องการสิ่งใดกันแน่ เเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไร อะไรคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตที่เราต้องการ เราต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำของเรานั้นจะมอบความสุขที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ซึ่งการให้เวลากับตนเอง ได้คิดและรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนั้น เราควรออกห่างจากโลกโซเชียลหรือโทรศัพท์มือถือซักพัก แล้วทำสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุด จะให้เรามีสติและสามารถจัดการกับอารมณ์ เพื่อเข้าถึงจิตใจและความต้องการที่แท้จริงของเราได้

พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ 

ในบางครั้งเมื่อเราหมดแรงบันดาลใจ หรือหมดไฟในการทำบางสิ่งบางอย่าง การได้พาตัวเองไปยังสถานที่ใหม่ ๆ ออกเดินทางไปพบกับสังคมใหม่ ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ รวมไปจนถึงการได้ค้นหาตัวเองหรือลองทำอะไรใหม่ ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยจุดประกายและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กลับมาอีกครั้งได้เป็นอย่างดี

เพราะการทำอะไรแบบเดิมในทุก ๆ วันอาจทำให้เราค่อย ๆ หมดพลัง หมดกำลังใจ และขาดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต การออกไปยังสถานที่ใหม่. ที่แปลกตาไปจากเดิมจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้น เพิ่มความรู้สึกดีในการดำเนินชีวิต 

 การออกเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไป และออกไปพบเจอกับวิถีชีวิต การใช้ชีวิต หรือแม้กระทั้งศิลปะในต่างถิ่ง สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆ และเป็นการพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตอีกด้วย

การเดินทางท่องเที่ยวแบบชั่วคราวยังเป็นการชาร์ตพลังให้กับตัวเอง และเป็นการมองหาแรงบันดาลใจในแบบที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

ตั้งเป้าหมายในชีวิต

สำหรับบางคน การดำเนินชีวิตในทุก ๆ วันอาจไม่มีเป้าหมาย หรือเป็นการใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไร แล้วความสุขใจชีวิตที่เราต้องการคืออะไร ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งตัวการสำคัญที่มักทำให้ใครหลายคนหมดแรงบันดาลใจและหมดไฟในการดำเนินชีวิต

“ผู้ที่ไม่มีเป้าหมาย ก็เหมือนการดำเนินชีวิตที่ไร้ทิศทางและแบบแผน”

ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำให้ทุกคนเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง อาจเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆ โดยการตั้งเป้าหมายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็นรายปี ไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิต ค่อย ๆ ขยับจากเป้าหมายเล็ก ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เรามีแรงผลักดัน อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และทำให้เรารู้สึกไม่ท้อแท้ในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ 

เมื่อมีเป้าหมายแล้ว สิ่งถัดไปที่ต้องทำคือการเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่ในเป้าหมายนั้น หาแรงจูงใจที่สำคัญเพื่อให้เรามีพลังกาย พลังใจ และมีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม และอย่าลืมวางแผนในการไปถึงเป้าหมายนั้น ว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้ ซึ่งแผนที่ว่านี้ต้องสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่เป็นการกดดันตัวเองจนเกินไป จากนั้นจึงเริ่มลงมือทำ มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์ที่รออยู่ข้างหน้า

ชื่นชมตัวเองอยู่เสมอ 

แม้การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองจะสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่หากเราละเลยที่จะชื่นชมและคิดบวกกับตัวเอง ก็อาจทำให้เราหมดแรงบันดาลใจได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกคนล้วนต้องการกำลังใจ ไม่ใช่แค่จากคนรอบข้าง แต่กำลังใจจากตนเองก็สำคัญ

ดังนั้นเราจึงควรชื่นชมตัวเองอยู่เสมอ มองให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเอง อย่าคิดร้ายหรือมองตัวเองในแง่ลบ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรค ความเครียด ภาวะหมดไฟ หรือหลุดออกจากกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ไปได้ 

การชื่นชมตัวเองสามารถทำได้ทุกวัน แม้จะมีข้อผิดพลาดหรือเจออุปสรรคในชีวิต และการชื่นชมตัวเองต้องไม่ใช่การพูดยกยอหรือหลอกตัวเอง ว่าเราเก่ง เราดี ในแบบที่ไม่ได้เรียนรู้หรือเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างแท้จริง เราจำเป็นต้องมองถึงการกระทำ มองผลลัพธ์ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

“ทุกข้อผิดพลาดและทุกผลของการกระทำล้วนมีบทเรียนเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า”

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเคยผิดพลาดมาก่อนทั้งนั้น บางคนอาจเคยพบเจอกับข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่บางคนอาจงพบเจอข้อผิดพลาดที่เป็นอุปสรรคสำคัญในชีวิต การที่เราชื่นชมตัวเอง มองโลกในแง่ดี และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นแรงบันดาลใจที่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายๆด้วยด้วยตัวเอง  และส่งผลให้เราพร้อมสู้ต่อในวันข้างหน้า มุ่งสู่เป้าหมายและความสุขสูงสุดในชีวิตที่เราต้องการได้นั่นเอง 

อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมองและมองหาไอเดีย

เติมพลังและสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตด้วยการมองหาหนังสือดี ๆ ที่เราสนใจสักหนึ่งเล่ม แล้วเรียนรู้ ซึมซับแนวคิด ประสบการณ์ และเรื่องราวภายในหนังสือจากผู้เขียน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

โดยหนังสือที่เราแนะนำ ได้แก่ หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจโดยตรง หนังสือความรู้รอบตัวหรือความรู้เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ รวมไปจนถึงหนังสือที่รวบรวมแนวคิดหรือชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 

แต่เราขอบอกเลยว่า ถึงแม้หนังสือที่เราสนใจจะไม่ใช่หนังสือประเภทดังกล่าว อาจจะเป็นหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือประเภทอื่น ๆ ทั่วไป ทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นแหล่งรวมไอเดียชั้นยอด ที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ เพราะทุก ๆ เรื่องราวล้วนสอดแทรกแนวคิดและการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย 

ซึ่งแน่นอนว่าการอ่านหนังสือเพื่อมองหาไอเดียและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนั้น ไม่ใช่แค่การอ่านผ่าน ๆ ให้จบเล่ม แล้วเปลี่ยนไปอ่านเล่มต่อไปแบบไม่คิดอะไร วิธีสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือนั้นเราจำเป็นจะต้องอ่านแล้วคิดตามเพื่อซึมซับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ เข้าใจในเหตุและผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรู้และนำสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือมาเป็นแรงผลักดันในการตั้งเป้าหมายและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ดูหนัง เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจ

นอกจากเทคนิคต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการมองหาแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การพบปะและรับฟังเรื่องราวของผู้อื่น การให้เวลากับตนเองได้คิดและรู้จักตัวเองให้มากขึ้น การพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ การตั้งเป้าหมายในชีวิต การหาเวลาได้ชื่นชมตัวเอง รวมถึงการมองหาหนังหนังสือที่สนใจเพื่อซึมซับแนวคิด ประสบการณ์ และเรื่องราวจากผู้เขียนแล้ว เรายังสามารถดูหนังหรือฟังเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้อีกด้วย

นอกจากการอ่านหนังสือจะสะท้อนแง่คิด มุมมอง หรือเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้แล้ว  การดูหนังหรือฟังเพลงก็ล้วนมีเรื่องราว แนวความคิด รวมไปถึงไอเดียมากมาย ให้เราได้รับชมหรือรับฟัง เพื่อมองหาแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้ไม่ต่างกัน หนังบางเรื่องอาจช่วยจุดไอเดียความฝันให้เราได้เริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิต มองภาพของความสุขในรูปแบบใหม่ หรือได้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยทีเดียว

นอกจากการดูหนังหรือฟังเพลงจะให้แรงบันดาลใจกับเราแล้ว ยังช่วยลดความเครียด เพิ่มความผ่อนคลาย ให้เราได้เติมพลังกายและพลังใจก่อนเริ่มวันใหม่ได้อีกด้วย 

วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง

เมื่อเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้แล้ว เรายังสามารถส่งต่อแนวคิด หรือวิธีการดีๆเหล่านี้ให้คนรอบข้าง คนใกล้ชิด รวมถึงผู้อื่นที่พบเจอได้ด้วย เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลักดันผู้คนรอบข้าง และเป็นการเติมเต็มความสุขให้เราอิ่มเอมใจจากการได้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้ผู้อื่นอีกด้วย

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง เรามีวิธีที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้มาแนะนำ ดังนี้

แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนและแรงบันดาลใจดี ๆ จากบุคคลคุณภาพ

แน่นอนว่าเมื่อเราสามารถสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ผ่านการได้รู้จักบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือได้เรียนรู้แนวคิด ทัศนคติ รวมถึงวิธีคิดของบุคคลคุณภาพหลากหลายรูปแบบ เราก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้คนรอบข้างได้รับแรงบันดาลใจที่ดีได้เช่นเดียวกัน

ลองแนะนำให้พวกเขามองหาคลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์ หรือบทความที่ได้มีการนำเสนอแนวคิด รวมถึงวิธีการเพื่อดำเนินชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการแนะนำแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวที่ช่วยสร้างข้อคิด การดำเนินชีวิต และแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้รู้จัก และเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อเติมเต็มพลังใจในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

สนับสนุนและให้เกียรติความคิดของผู้อื่น

วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างในข้อต่อมาที่เราจะมาแนะนำนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้ว ยังทำให้เราเป็นที่รักของคนในสังคมอีกด้วย ซึ่งวิธีนั้นคือ การสนับสนุนและให้เกียรติความคิดของพวกเขา ให้พวกเขาได้ทำตามสิ่งที่ชอบ และมีความมั่นใจ รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างแน่วแน่

แน่นอนว่าเมื่อเราได้รับการสนับสนุนจากใครสักคน เราจะรู้สึกมีแรงผลักดันและมีกำลังใจที่ดีขึ้นได้ ผู้คนรอบข้างของเราก็เช่นเดียวกัน ไม่แน่บางครั้งพวกเขาอาจรอกำลังใจจากคุณอยู่ก็เป็นได้ แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างแล้วหรือยัง?

ชื่นชม เป็นกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้คนรอบข้าง

การสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง นอกจากการสนับสนุนความคิด ความชื่นชอบ และสนับสนุนเป้าหมายของพวกเขาแล้ว เรายังสามารถกล่าวคำชื่นชมอย่างจริงใจ ด้วยคำพูดในเชิงบวกหรือคำพูดในเชิงให้กำลังใจ เพื่อเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้พวกเขาผ่านพ้นปัญหา ความเครียด หรือสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าไปให้คำปรึกษา โดยการรับฟังอย่างตั้งใจ และเต็มใจพร้อมช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่ในส่วนที่เราสามารถช่วยได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง พร้อมมอบรอยยิ้มและพูดคุยกันบ่อย ๆ ให้พวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ผู้คนรอบข้างเห็นถึงตัวอย่างของความสำเร็จ

วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างที่สามารถทำได้โดยเริ่มจากการพัฒนาตัวเราเอง นั่นก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงมีความสุขในรูปแบบของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น เพื่อให้พวกเขาได้นำเอาผลลัพธ์ความสำเร็จของเรา มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

วิธีนี้นอกจากจะช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเองได้อีกด้วย เมื่อเราอยากแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เรายิ่งมีแรงผลักดันและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง เพื่อทำให้เขาเห็นถึงแนวคิดและเส้นทางการดำเนินชีวิตเพื่อไปถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จของเรานั่นเอง 

แนะนำให้รู้จักผู้อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสริมสร้างแรงบันดาลใจ

สำหรับแนวทางการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างในข้อสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำ นั่นก็คือ การแนะนำให้พวกเขาได้รู้จักกับผู้คนอื่น ๆ ที่มีแนวความคิด ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต รูปแบบของความสุข รวมถึงมีเป้าหมายความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นสื่อกลางให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิด เป็นการจุดประกายไอเดีย ทำให้ได้มองเห็นทัศนคติและรูปแบบการคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน

นอกจากนี้เรายังสามารถแนะนำ Community ที่มีไว้เพื่อการพูดคุย ให้กำลังใจ ที่เป็นเสมือนแหล่งรวมไอเดียและแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาและเติมเต็มพลังใจให้เต็มเปี่ยม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คนรอบข้างของเราได้ค้นพบแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่มีสิ้นสุดนั่นเอง

เมื่อตัวเราและคนรอบข้างได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดี รวมถึงมีพลังบวกในการคิดหรือทำสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในรูปแบบของตนเอง จากการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจและเรื่องราวแรงบันดาลใจจากบุคคลคุณภาพหลากหลายรูปแบบจากทาง hhc Thailand เชื่อว่าทั้งตัวเราและคนรอบข้างจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย 

ซึ่งประโยชน์ 10 ข้อของการเติมเต็มแรงบันดาลใจที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับทั้งตัวเราและคนรอบข้าง มีดังนี้

  1. ทำให้เรามีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต
  2. ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี
  3. ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิต และมีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่เป้าหมาย
  4. ทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์
  5. ทำให้เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี จากการมีแรงบันดาลใจและแนวคิดที่หลากหลาย
  6. ทำให้เรา มีชีวิตสดใส และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต
  7. ช่วยปลดล็อคศักยภาพที่ซ่อนอยู่ จากการมองหาไอเดียและแรงบันดาลใจในที่ต่าง ๆ
  8. ทำให้เราเรียนรู้และเติบโต จากแนวคิด และทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี
  9. ทำให้เราได้รู้จักตนเอง และค้นพบความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการ 
  10. ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ

การมีแรงบันดาลใจที่ดีนั้นมีข้อดีมากมายขนาดนี้ อย่าลืมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้แก่กันและกันด้วยบทความ บทสัมภาษณ์ และวิธีสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลคุณภาพที่ทาง hhc Thailand ได้คัดสรรมาเพื่อทุกคน

แน่นอนว่าเมื่อมีความเหนื่อยล้าในชีวิต หรือมีเหตุการณ์ต่างที่อาจทำให้เราท้อแท้ หมดกำลังใจ รวมถึงมีสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนแรงบันดาลใจของเราให้ค่อย ๆ หมดลง โดยสิ่งเหล่านี้มักจะทำให้ชีวิตช่วงนั้นของเราไม่มีความสุข เกิดความเครียด มีความทุกข์ใจ และไม่อยากที่จะก้าวต่อ ซึ่งหากเราไม่เติมพลังใจในชีวิต หรือมองหาแรงบันดาลใจดี ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เรามีแรงใจในการคิดและทำสิ่งต่าง ๆ ก็ อาจจะเกิดผลเสียตามมามากมายแบบที่เราอาจจะต้องคาดไม่ถึง 

เมื่อชีวิตของเราเข้าสู่ช่วงเวลาที่ขาดแรงบันดาลใจอาจทำให้เราจได้รับผลเสียด้านต่างๆในชีวิตดังนี้

เกิดภาวะหมดไฟ ไม่อยากทำสิ่งต่าง ๆ 

เมื่อเราขาดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต อาจทำให้เราเข้าสู่ภาวะหมดไฟ ภาวะทางอารมณ์ที่เราจะมีอาการหมดพลัง สูญเสียพลังทางใจ มีทัศนคติเชิงลบต่องานที่ทำหรือสิ่งที่เคยทำ สิ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดน้อยลง ทำให้เราขาดความมั่นใจในการทำงานหรือสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ซึ่งจะเริ่มมองตัวเองในแง่ลบ ทำให้ไม่สามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในท้ายที่สุด

โดยภาวะหมดไฟนั้นเกิดจากสาเหตุที่หลากหลาย เช่น ปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา ภาระที่หนักเกินไป ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงมือทำ และแน่นอนว่าการที่เราขาดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้เช่นเดียวกัน ซึ่งภาวะนี้จะทำให้เราไม่อยากที่จะตื่นมาทำงาน ไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยทำ หรือไม่อยากทำตามแผนการดำเนินชีวิตที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทำให้เราไม่มีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต 

หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง เพราะการสร้างแรงบันดาลใจจะทำให้เรามีกำลังใจและมีแรงผลักดันในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ชีวิตไร้เป้าหมาย หรือเป้าหมายที่เคยมีถูกทำลายลง

จากคนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต อาจต้องกลายเป็นคนที่ไร้เป้าหมาย หากวันใดวันหนึ่งเราขาดแรงบันดาลใจใน ขาดกำลังใจ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาแล้วไม่สามารถรับมือกับมันได้ หรือการที่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นยิ่งใหญ่เกินกำลัง 

เรื่องแรงบันดาลใจและกำลังใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครหลายคนมักมองข้ามไป จนทำให้วันหนึ่งที่เราต้องพบเจอกับปัญหา สิ่งเหล่านั้นอาจเข้ามาทำให้เรามีความเศร้า ท้อแท้ หมดหวัง และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเราก็เป็นได้ 

หากวันนี้เราเลือกที่จะหยุดทำตามเป้าหมายเนื่องจากขาดแรงบันดาลใจ ท้อแท้ และหมดหวัง ก็เท่ากับว่าเป้าหมายนั้นจะไม่มีวันสำเร็จ แต่หากเราเลือกที่จะคิด อยู่กับตัวเอง และค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้สู้ต่อ จากความท้อแท้ก็จะกลายเป็นความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย และสามารถทำมันได้สำเร็จในวันใดวันหนึ่งนั่นเอง 

อย่าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องถูกทำลายลงด้วยภาวะการขาดแรงบันดาลใจ เติมเต็มแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้างด้วยบทความดี ๆ จาก hhc Thailand 

รู้สึกหมดหวังและหมดกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต

ความเหนื่อยล้าจากอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตที่เข้ามาบั่นทอนแรงบันดาลใจและพลังใจของเรา อาจทำให้เรารู้สึกหมดหวัง ท้อแท้ และหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ เพราะแรงบันดาลใจคือพลังใจจากภายในตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ ได้สำเร็จ 

ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องให้เวลากับตัวเอง เพื่อได้ค้นหาแรงบันดาลใจ แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ผ่านการติดตามบทความ Human จาก hhc Thailand ที่ได้รวบรวมแนวคิด ทัศนคติ และรูปแบบของความสุขที่หลากหลายจากบุคคลคุณภาพต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจดี ๆ สำหรับทุกคน

หากคุณกำลังสงสัยว่า คุณกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะของการขาดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอยู่หรือเปล่า สามารถทำเช็คลิสต์เบื้องต้นด้านล่างนี้ เพื่อให้คุณได้เติมเต็มพลังใจและค้นหาแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่จะสายเกินไป

เช็คลิสต์เบื้องต้น 

คุณกำลังขาดแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่า?

เหนื่อยล้า หมดพลัง

 

เริ่มไม่อยากทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำ

 

ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

 

ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่

 

รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขน้อยลง

 

ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง

 

ไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตในตอนนี้คืออะไร

 

ไม่มีสิ่งจูงใจในการดำเนินชีวิต

 

หากคุณหรือคนรอบข้างมีอาการที่ตรงตามตารางเช็คลิสต์เหล่านี้ (ต้องมีกี่ข้อรบกวนระบุด้วย) เราขอแนะนำให้เริ่มต้นค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ หรือทำตามวิธีสร้างแรงบันดาลใจที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเอง เพื่อเติมเต็มพลังใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ ให้เรากลับมามีความพร้อมในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในทุก ๆ วัน

ซึ่งที่ hhc Thailand เราเป็น Community ที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและแรงบันดาลใจดี ๆ ผ่านบทความและบทสัมภาษณ์จากบุคคลคุณภาพ ที่สอดแทรกแนวคิดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เรื่องราวของเส้นทางการดำเนินชีวิตของบุคคลคุณภาพ เพื่อให้เราได้รู้ถึงนิยามของความสุขที่หลากหลายและได้รู้ถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเราเอง

‘เพราะการสร้างแรงบันดาลใจคือพลังที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนชีวิต’

รวมวิธีสร้างแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเองและแนวทางการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ผ่านการเรียนรู้แนวคิด ทัศนคติ และรูปแบบของความสุขที่หลากหลายจากบุคคลคุณภาพได้ง่าย ๆ ผ่านบทความ Human จาก hhc Thailand 

————————————–

hhc Thailand

“A Community for a Better Living”

– แหล่งรวมทุกเรื่องราว เพื่อชีวิตที่ดีในแบบคุณ –