TH EN

Ecosystem

มาร่วมสร้างเส้นทางด้านสุขภาพที่ดีกว่า ให้กับผู้ป่วยผู้ดูแล ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม..กับเอไซ
Dementia Ecosystem

Dementia Ecosystem

ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้คนในประทศไทยให้ห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาะสมองสมองเสื่อมให้ได้มากที่สุด มากไปกว่านั้นเราจะใช้ประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลต่าง มาร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการดูแล และส่งมอบผลประโยชน์ใหม่ๆ ให้กับผู้ป่วย ครอบครัวของพวกเขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนี้ ผ่านแพลตฟอร์มระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพเพื่อนิเวศสมองเสื่อม ที่เป็นก้าวแรกและจุดเริ่มต้นของการสร้าง Dementia Ecosystem ในประเทศไทย แพลตฟอร์มแรกที่จะช่วยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบริการต่างทั้งจากเอไซ โรงพยาบาล และพันธมิตรของเรา

Digital health awareness

Digital health awareness

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอไซ มีพันธกิจที่เรียกว่า hhc (human health care) ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้คนในสังคมมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี โดยการคลายความกังวลและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพของผู้คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเอไซ จึงเกิดเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถช่วยคลายความกังวลทางด้านสุขภาพให้แก่ผู้คน โดยการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเรื่องราวที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ผ่านมุมมองและแง่คิดของบุคคลที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิม จนมากพอที่จะส่งมอบพลังงานดีๆให้แก่คนรอบข้างและสังคม

Co Creation with Partner

Co Creation with Partner

เอไซ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยเราไม่หยุดที่จะค้นหาและร่วมมือกับพันธมิตรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมนวัตกรรม นำไปสู่การสร้าง สนับสนุน และรวมทั้งการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว อย่างแท้จริง เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา ในการสร้างศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันส่งมอบคุณค่าที่ดี มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนเหล่านั้นได้ตรงจุด เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คือ “ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากความกังวลกับปัญหาสุขภาพ”

What is Eisai Ecosystem?

ภารกิจหลักของทีม Ecosystem ภารกิจหลักของเราคือ การค้นหาและออกแบบเส้นทางที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสุขภาวะที่ดี และเพื่อสร้างระบบนิเวศและชุมชนที่เหมาะสม กับทุกคน (เช่นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านแพลตฟอร์มทางสุขภาพ รวมถึงการสร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ด้านสุขภาวะผ่านเครื่องมือดิจิทัล)

ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องให้การสนับสนุนผู้ป่วยและประชาชนให้สามารถ “ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่” เราจะส่งเสริมการสร้างโซลูชันโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และข้อมูลในด้านโรคสมองเสื่อมและประสาทวิทยาซึ่งเรามีจุดแข็งที่สุด โดยเราจะร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดร่วมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศภาวะสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทยให้ดีขึ้น มาร่วมจับมือกับเรา

เข้าร่วมกับเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศภาวะสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย

พันธมิตร

Partnership Proposal

เราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรและร่วมมือกันกับผู้เชียวชาญในทุกอุตสาหกรรม ทั้งสตาร์อัพ บริษัทและสุถาบันต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้าง Ecosystem ด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน …มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

Press Release

ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเอไซและพันธมิตร

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ประกาศ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรางล่วงหน้า

Eisai Ecosystem Innovation
Initiative Program

โปรแกรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสมองที่ดีสำหรับคุณ โปรแกรมประเมินและติดตามอาการบริการการค้นหาพิเศษที่รวมศูนย์ดูแลไว้สำหรับคนที่คุณรักรวมถึงอีคอมเมิร์ซที่รวมสินค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลอย่างคุณ