ผ่อนคลายจิตใจเพื่อสุขภาพจิตดี ด้วย Music Therapy ‘ดนตรีบำบัด’

Care

สุขภาพจิตดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลสุขภาพในทุก ๆ ช่วงวัยเป็นไปได้อย่างดีและมีความสุข แต่ในบางครั้งการดำเนินชีวิตกลับมีเรื่องราวและปัญหามากมายที่ทำให้เราต้องพบกับความเครียด ความเศร้า หรือสภาวะทางอารมณ์ที่นำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพจิต เราจึงควรมองหาวิธีดูแลสุขภาพจิตและวิธีดูแลจิตใจที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้เราสามารถเพิ่มความผ่อนคลาย และเสริมสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วันได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ซึ่งหนึ่งในวิธีดูแลสุขภาพจิตและวิธีดูแลจิตใจที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเอง นั่นก็คือการใช้เสียงดนตรีเพื่อบำบัดจิตใจ หรือที่เรียกว่า ‘ดนตรีบำบัด’  

แล้วดนตรีบำบัดคืออะไร ทำไมถึงช่วยให้สุขภาพจิตดี มีองค์ประกอบของเสียงดนตรีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการบำบัดจิตใจ ไปดูกัน

รู้จักกับ ดนตรีบำบัด เสียงเพลงช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีได้อย่างไร

‘ดนตรีบำบัด’  คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เป็นการใช้เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงในการช่วยบำบัดจิตใจ เพิ่มความผ่อนคลายทางอารมณ์ และมีประโยชน์อีกมากมายที่ส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระดับฮอร์โมนแห่งความสุข คลายความกังวล และช่วยยกระดับจิตใจให้ได้เป็นอย่างดี

โดยการใช้เสียงดนตรีเพื่อการบำบัดสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกช่วงอายุ เพราะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายทำให้เรามีสุขภาพจิตดีแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ให้กับเราได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้ดนตรีบำบัดจิตใจ

‘จากเสียงเพลงและเสียงดนตรี สู่ การบำบัดจิตใจให้มีความสุข’ 

ดนตรีบำบัด เป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับและถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสภาวะทางจิตใจ เนื่องจากมีประโยชน์มากมายทั้งไม่ว่าจะทางด้านของความสุข การนอนหลับ หรือแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

กระตุ้นการสร้างสารแห่งความสุข

เสียงเพลงที่ชอบจากการใช้ดนตรีบำบัดจะทำให้สมองหลั่งสารโดพามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่จะช่วยควบคุมความรู้สึก ช่วยในเรื่องของการรับรู้ และช่วยทำให้เรารู้สึกดี มีความสุข มองโลกในแง่ดีและมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นนั่นเอง 

นอกจากนี้ในขณะที่ฟังเพลงสมองจะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ซึ่งจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลาย ลดความตื่นเต้น ความเครียด ความวิตกกังวล และลดความดันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตดี ซึ่งวิธีดูแลจิตใจด้วยดนตรีบำบัดจะช่วยให้ร่างกายได้รับความผ่อนคลายและทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ส่งผลให้เรามีการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลง และด้วยความผ่อนคลายนี้จึงทำให้เรานอนหลับได้ง่าย และหลับสบายมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้เลือกเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงที่เหมาะสมต่อการนอนหลับ ไม่เป็นเพลงที่ทำให้เกิดอาการ Earwarm หรือเพลงติดหู และไม่เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วเกินไป ซึ่งเสียงดนตรีที่เราแนะนำคือ เพลงที่มีความเร็ว (Tempo) อยู่ระหว่าง 60–80 BPM

กระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

เมื่อสมองได้รับความผ่อนคลายจากวิธีดูแลสุขภาพจิตด้วยดนตรีบำบัด จะส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความหวัง ความมั่นใจ ความคิดด้านบวก และกระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

โดยการทำงานที่ดีที่สุดของสมองจะอยู่ในช่วงที่สมองอยู่ตรงกลางระหว่างความผ่อนคลายกับความรู้สึกตื่นเต้น ซึ่งการใช้เสียงเพลงที่ให้ทั้งความผ่อนคลาย ความสุข และความตื่นตัวจึงเป็นวิธีดูแลจิตใจที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบของเสียงดนตรีที่ส่งผลต่อการบำบัดจิตใจ

ไม่ใช่ว่าดนตรีแบบไหนก็สามารถบำบัดจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีได้ เพราะองค์ประกอบของเสียงดนตรีนั้นส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยตรง หากเลือกเสียงดนตรีที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่สามารถใช้เสียงเพลงในการบำบัดจิตใจให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งองค์ประกอบของเสียงดนตรีที่ส่งผลต่อการบำบัดจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีด้วยวิธีดูแลจิตใจนั้น ได้แก่

 • จังหวะของเสียงดนตรี (Rhythm)
 • ระดับของเสียง (Pitch)
 • ความดังของเสียง (Volume/Intensity)
 • เสียงประสาน (Haemony)
 • ทำนองเพลง (Melody)

แล้วในองค์ประกอบแต่ละประเภทจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง ไปดูกัน

จังหวะของเสียงดนตรี (Rhythm)

จังหวะของเสียงดนตรีที่เหมาะสมในการทำดนตรีบำบัดนั้น คือดนตรีที่อยู่ในจังหวะประมาณ 70-80 ครั้งต่อนาที ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ถึงความผ่อนคลายและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขหรือสารเอ็นดอร์ฟินออกมา อีกทั้งยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิได้อีกด้วย

ระดับของเสียง (Pitch)

สำหรับระดับเสียงที่ส่งผลดีต่อการทำดนตรีบำบัดนั้น คือเสียงที่อยู่ในระดับต่ำและระดับสูงปานกลาง เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความรู้สึกสงบ และเพิ่มความผ่อนคลายในจิตใจได้เป็นอย่างดี

ความดังของเสียง (Volume/Intensity)

การทำดนตรีบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตดีควรเลือกดนตรีที่มีเสียงเบาและนุ่ม เพราะจะช่วยทำให้จิตใจเกิดความสงบ ช่วยเพิ่มความสบายใจ และเพิ่มความผ่อนคลาย แตกต่างจากดนตรีที่มีเสียงดังที่อาจทำให้เกิดอาการกระตุกและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ 

เสียงประสาน (Haemony)

เสียงประสานหรือเพลงที่มีการประสานเสียงเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกได้ถึงระดับของอารมณ์ของเราได้ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวเอง เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้จะมีปฏิกิริยาที่แสดงออกมาหลังจากฟังเสียงประสานจากการขับร้องของคนหลาย ๆ คน ทำให้เป็นดนตรีบำบัดที่ถูกนำไปใช้ในการประเมินการรักษาของผู้ที่มีอาการนี้

ทำนองเพลง (Melody)

ในส่วนของทำนองเพลงที่ดีจะช่วยให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากทำนองเพลงคือสิ่งที่จะเข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ทำให้เข้าถึงอารมณ์ส่วนลึกของจิตใจ กระตุ้นให้เราได้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาเพื่อลดความกังวลที่เกิดขึ้น

ลักษณะของเสียงดนตรีบำบัดที่แนะนำ 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีดูแลจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีและต้องการดูแลสุขภาพจิตด้วยดนตรีบำบัด ควรเลือกเสียงดนตรีที่มีลักษณะเหล่านี้

 • ควรเป็นเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง 
 • อาจใช้เป็นเพลงที่มีเสียงจากธรรมชาติอย่างเสียงฝน เสียงน้ำตก และเสียงนก ฯลฯ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย
 • ควรเป็นเพลงที่มีจังหวะของดนตรีที่ช้าและมั่นคง 
 • ควรเลือกเพลงที่มีทำนองที่นุ่มนวล ผ่อนคลาย มีความราบเรียบ และต่อเนื่องกัน
 • ควรเลือกเพลงที่ระดับเสียงอยู่ที่ปานกลางไปถึงต่ำ 
 • ควรเป็นเพลงที่ไม่มีเสียงดังมากเกินไป 

ประเภทของเสียงและเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในการทำดนตรีบำบัด

สำหรับประเภทของเสียงและเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ได้นั้น ได้แก่

 •  พิณ
 •  กีตาร์
 •  วงดนตรีออเคสตร้า
 •  เพลงแจซ (แบบช้า ๆ และนุ่มนวล)
 •  เพลงคลาสสิก เป็นต้น

8 เพลงแนะนำจากนักดนตรีบำบัดและอาจารย์อาวุโสด้านดนตรีบำบัด

นักดนตรีบำบัดและอาจารย์อาวุโสด้านดนตรีบำบัดอย่าง อาลิซาเบธ คอมเบส (Elizabeth Coombes) ได้แนะนำเพลงที่เหมาะสมกับวิธีดูแลสุขภาพจิตที่ให้สุขภาพจิตดีด้วยดนตรีบำบัด เพื่อให้ทุกคนได้เลือกฟังเพื่อบำบัดและฟื้นฟูจิตใจกันได้ง่าย ๆ 

ซึ่ง 8 เพลงแนะนำจาก อาลิซาเบธ คอมเบส นั้น ได้แก่

 1. Ambient 1: Music for Airports – Brian Eno 
 2. Pieds-en-l’air from Capriol Suite –  Peter Warlock
 3. Om Namah Shivaya – Deva Premal
 4. Some One Like You – Adele
 5. I Giorni – Ludovico Einaudi
 6. In Paradisum – Gabriel Fauré
 7. Stopover at Djibouti – Anouar Brahem
 8. Wilmas Tema – Stefan Nilsson

ประโยชน์ของเสียงดนตรีที่มากกว่าแค่การบำบัดจิตใจ

นอกจากการมีสุขภาพจิตดีด้วยดนตรีบำบัดแล้ว เสียงดนตรียังมีข้อดีและประโยชน์ที่มากกว่านั้น! เนื่องจากการฟังเพลงที่เหมาะสมจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย
 • ช่วยให้มีสมาธิในการทำงาน
 • ช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความจำ
 • ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา 
 • ช่วยลดความตึงตัวและความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ
 • ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 

ตัวอย่างของโรคที่ฟื้นฟูได้ด้วยการใช้ ‘ดนตรีบำบัด’

ดนตรีมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางสภาวะจิตใจ ซึ่งตัวอย่างของโรคที่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการใช้ดนตรีบำบัดนั้น ได้แก่

 • โรคทางจิตประสาท : ช่วยปรับพฤติกรรม ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับความพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต : ช่วยบำบัดโดยการให้ผู้ป่วยได้ลองฟังเพลง เล่นดนตรี หรือเคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรีที่ได้รับฟัง 
 • อาการบาดเจ็บทางร่างกาย : ช่วยบำบัดให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย และช่วยลดความเจ็บปวด
 • โรคมะเร็ง : ช่วยผ่อนคลายความเครียด และลดความเจ็บปวดจากอาการข้างเคียงของโรค

———————————–
จะเห็นได้ว่าเราสามารถมีสุขภาพจิตดีได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีดูแลสุขภาพจิตและวิธีดูแลจิตใจด้วยดนตรีบำบัด มาฟังเพลงเพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันดีกว่า!

บทความที่เกี่ยวข้อง