News & Event

กิจกรรม “มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ“ ปี 2566 ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

44

ขอเชิญชวนคุณพบกับกิจกรรม ดนตรีในสวน ครั้งที่ 6 “ WINTER LOVE SONG”

18

แบบสำรวจความกังวลในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย

5

NIT Talk พิเศษ เนื่องในวันโรคอัลไซเมอร์โลกในหัวข้อเรื่อง “ต่างวัย เข้าใจสมองเสื่อม”

34

ฉลองครบรอบ 1 ปีเพจ ‘ชีวิตดี by hhc Thailand’

67

“เคล็ดฝึกสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์“

26

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม (D – CARE)

39

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก…พัฒนาสมอง พัฒนาคน พัฒนาชาติ

47

เตรียมพบกับ Live ‘ลืมเลือน…(ไม่)ลืมเลย TALK EP.3’ 🤔 🧠

62

รู้ไว้ ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ Cancer Talk ‘คุยรู้เรื่องมะเร็ง’ EP.14

17

🧠🧐 ลืมเลือน…(ไม่)ลืมเลย Ep.2

12

งาน Talk to Care ‘มะเร็งเต้านม รู้ทัน กันได้’

10

🧠🧐 ลืมเลือน…(ไม่)ลืมเลย Ep.1

104

วัคซีน Covid-19 กับผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง

58

Purple Day: สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชัก

163

ป่วยสมอง VS ป่วยใจ จากเพจ สาระสมอง by MemoLogy

70
go to top