สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสารออกแบบ art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส

Avatar photo

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้ง ‘คูน’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

289

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หมอนักดนตรีผู้เชื่อมสหศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 

429

‘เคี้ยวเขียว’ ธุรกิจจัดเลี้ยงที่เสิร์ฟความอร่อย งดงาม บนความเรียบง่าย 

295

ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง ‘Greenery’ รีเซ็ตชีวิตสู่วิถีกรีนที่ยั่งยืน 

250

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช จิตแพทย์อารมณ์ดีผู้เรียนรู้ชีวิตจากแนวคิดอิคิไก 

674

วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death ชวนออกแบบชีวิตเพื่อการอยู่ดีและตายดี 

574

ฉลอง ลอยสมุทร นักสร้างสรรค์ผู้ชุบชีวิตขยะจากทะเลสู่งานศิลป์รักษ์โลก

622

ปรีห์กมล จันทรนิจกร นักจิตบำบัดผู้รักษาใจด้วยศาสตร์การละคร 

626

โมฮัล ศกภูเขียว หมอฟันหมอลำผู้เติมฝันจากการลงมือทำ

217

สุทัศน์ รงรอง กัปตันทีม DO IN THAI ผู้พัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อโลกและมวลชน

483

สุพัตรา กิจวิสาละ กับภารกิจจัดการชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1,250

‘วิชาเบาใจ’ ความสุขที่ยั่งยืนของ พริยาณีย์ นุติภัสสร์

759

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

275

นพเก้า เนตรบุตร ศิลปะจาก ‘เส้นด้ายและปลายเข็ม’ สู่อิสรภาพแห่งชีวิต

846

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

2,129

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

351
go to top