สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสารออกแบบ art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส

สุทธิศักดิ์ จำปา Tiktoker สายสุขภาพที่เชื่อว่า ‘ความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจ’

26

นพเก้า เนตรบุตร ศิลปะจาก ‘เส้นด้ายและปลายเข็ม’ สู่อิสรภาพแห่งชีวิต

723

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กับ ‘เยือนเย็น’ วิสาหกิจที่สร้างวิถีชีวาภิบาลเพื่อการ ‘อยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน’

1,075

กาญจนา ชนาเทพาพร ผู้สร้าง BWILD ISAN สู่วิถีแฟชั่นยั่งยืน

210

‘ฉันคิด ฉันทำ ฉันจึงสำเร็จ’ หมอนักเดินทาง นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค

723

‘ความสุขที่เรากำหนดเอง’ ของ สุรพร เกิดสว่าง 

745

นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ กับบทบาทหมอฟื้นฟู ผู้หลงใหลศิลปะ และการบูรณาการเพื่อมวลชน

955

‘ญี่ปุ่นบันดาลใจ’ ศิวกร ตติยพินิจ กับอาชีพผู้ถ่ายทอดและออกแบบความเป็นญี่ปุ่นคนแรกของไทย

186

สมการความสุขจากความเรียบง่ายและธรรมดาของ ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี 

453

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

770

เปิดแนวคิด นิธิพัฒน์ สมสมาน ผู้นำทัพแอนิเมชันไทยทะยานไกลระดับโลก 

788

เริ่มด้วยรัก ทำด้วยใจ สู่เวที MasterChef UK กับคุณหมอนักวิจัย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ   

441

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

382

ฟัง ‘เรื่องเล่าของหมอสูติ’ ดูบัคเก็ตลิสต์ก่อนตายสู่ชีวิตที่มีความหมายของ นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ

1,223

รติกร ตงศิริ สู่ความธรรมดาที่เป็นธรรมชาติและความมั่นคงทางใจ

1,275

ดร. สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ ผู้ใช้ ‘การฟัง’ ช่วยเยียวยาและสำรวจหัวใจ

253
go to top