สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสารออกแบบ art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส

สมการความสุขจากความเรียบง่ายและธรรมดาของ ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี 

292

ฝันของ นพ. เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กับการพาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังกลับบ้าน

450

เปิดแนวคิด นิธิพัฒน์ สมสมาน ผู้นำทัพแอนิเมชันไทยทะยานไกลระดับโลก 

692

เริ่มด้วยรัก ทำด้วยใจ สู่เวที MasterChef UK กับคุณหมอนักวิจัย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ   

222

ชลภัทร คงศรีเจริญ ขับเคลื่อนความหลากหลาย
เพื่ออยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม

366

ฟัง ‘เรื่องเล่าของหมอสูติ’ ดูบัคเก็ตลิสต์ก่อนตายสู่ชีวิตที่มีความหมายของ นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ

1,014

รติกร ตงศิริ สู่ความธรรมดาที่เป็นธรรมชาติและความมั่นคงทางใจ

1,219

ดร. สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ ผู้ใช้ ‘การฟัง’ ช่วยเยียวยาและสำรวจหัวใจ

218

วิรตี​ ทะพิงค์แก​ ผู้สื่อสารความคิด​เพื่อการมีชีวิตที่เกื้อกูล

307

ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ จากหมอดมยาสู่นวัตกรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไข้

518

ชูทวน บุญอนันต์ เล่าเรื่อง ‘บ้าน’ ผ่านสารคดี ‘Come Home บ้านที่กลับมา’  

359

นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ เมื่อความเครียดคือพลังผลักดันสู่ความสำเร็จ 

623

ก้าวข้ามความกลัวเพื่อเติบโตและเปลี่ยนแปลงในแบบ ภารดี อาภาธร

441

สำรวจความคิด ชีวิต และอาหารของเชฟก้อง ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร

661

ทิพย์สุคนธ์ คาวฟ่า จัดระเบียบความคิดและชีวิตด้วยการจัดบ้าน (แบบ KonMari)

680

‘ยิ่งให้ ยิ่งได้’ ทฤษฎีง่ายๆ แต่ทรงพลังของ ‘ต่อเพนกวิน’ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

490
go to top