โครงการนำร่อง สูงวัย สมองดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

hhc Activities

E.design Insurance และ บริษัท เอไซ จำกัด (Eisai Co., Ltd.) ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย การยืดเวลาและความสามารถในการขับรถของสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างสุขภาพสมองเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย’ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก้าวสู่การเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ระดับ New Mega Trend ของโลก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรยุค Baby Boom ทั่วโลกที่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณ และเมื่อพูดถึงสังคมผู้สูงอายุ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากกว่า 30% หรือกว่า 30 ล้านคน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณภาพอาหาร เทคโนโลยีทางการแพทย์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวมากขึ้น 

แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดี ทว่าการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุกลับมีความท้าทายอย่างมากในหลายๆ ด้าน ซึ่งญี่ปุ่นเองได้ใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตทำได้ง่ายกว่าเดิม อาทิ การผลิตเครื่องช่วยเดิน ไปจนถึงการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

ไม่นานมานี้ บริษัท อี.ดีไซน์ อินชัวรันซ์ จำกัด (E.design Insurance Co., Ltd. (EDSP)) บริษัทประกันวินาศภัยภายใต้กลุ่มบริษัทโตเกียว มารีน (Tokio Marine Group) และบริษัท เอไซ จำกัด (Eisai Co., Ltd.)ได้ลงนามในข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ผู้คนสามารถมีช่วงเวลาที่ดีกับการขับขี่อย่างปลอดภัยได้ยาวนานขึ้น โดยมีปลายทางคือการเตรียมตัว ตั้งรับ และรับมือการมาถึงของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-Aged Society) ภายใต้แนวคิด ‘เสริมสร้างสุขภาพสมองเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย’ 

EDSP ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีและการประกันภัยที่ส่งเสริมในเรื่องการร่วมสร้างโลกไร้อุบัติเหตุให้กับเหล่าลูกค้า บริษัทต่างๆ ไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทเอไซซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างระบบนิเวศด้านภาวะสมองเสื่อม เพื่อให้ความช่วยเหลือ รองรับ และส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนี้ทั้งหมด ได้ทำงานและดำเนินธุรกิจร่วมกับอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆในการช่วยลดความกังวลให้กับผู้คนในสังคม ด้วยการส่งเสริมเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมไปถึงการยืดระยะเวลาในการคงระดับความสามารถด้านการขับขี่ของผู้คน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุในเวลานี้

โครงการนำร่องของการร่วมมือกันในครั้งนี้ครอบคลุมใน 2 เรื่องหลักๆ ได้แก่

1 การให้สิทธิพิเศษในการตรวจสุขภาพสมอง

ผู้ซื้อประกันรถยนต์ “&e” ของ EDSP (ที่ให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) จะได้รับสิทธิในการใช้งาน “NouKNOW®” (ในประเทศไทยใช้ชื่อว่า CogMate™) ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอไซสำหรับใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพสมองด้วยตัวเอง ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

สำหรับการประเมินที่ว่านี้จะครอบคลุมในเรื่องพฤติกรรมและความสามารถทางการด้านการเคลื่อนไหวของทั้งร่างกายและจิตใจ ความสนใจ การเรียนรู้และความจำ ไปจนถึงหน่วยความจำเพื่อใช้งานของมนุษย์ (หรือ Working Memory ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่จดจำข้อมูล จัดระบบ และเก็บรักษาข้อมูลไว้ในคลังสมอง โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานได้อัตโนมัติ)  โดยขณะขับรถ สมองของมนุษย์จะทำการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนน ปริมาณรถ หรือเส้นทางการขับขี่ที่จะนำไปยังจุดหมายปลายทาง 

เป้าหมายหลักของการใช้เครื่องมือ NouKNOW® ดังกล่าว คือการเข้าไปสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยและทำให้ผู้คนมีความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพสมองของตัวเองในทุกๆ วัน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจขณะขับขี่บนท้องถนน

2 การหาทางออกร่วมกันเพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพสมอง

EDSP และ เอไซ ยังร่วมคิดค้นและออกแบบแนวทาง รวมถึงวิธีการดูแลและการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมอง โดยนำเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเอไซเองในด้านการวิจัยและพัฒนายาชั้นนำของโลก มาใช้เพื่อช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่คงความสามารถในด้านการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยให้ยาวนานขึ้น 

นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญของทั้ง EDSP และ เอไซ ยังรวมไปถึงการพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมการขับขี่ประจำวันและข้อมูลการทำงานของสมอง ตลอดจนการพัฒนาด้านบริการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีประสิทธิภาพการทำงานของสมองถดถอยลงและผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน เพื่อที่จะรวบรวมขึ้นเป็นรายงานในเรื่องประสิทธิภาพสมองและความสามารถในการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยจะนำเอาคะแนนการขับขี่จาก &e และคะแนน NouKNOW® ซึ่งลูกค้าสามารถดูผลลัพธ์ของตัวเองและยังแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นเดียวกัน  อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลายๆ มิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต อย่างไรก็ตาม การรับมือกับความท้าทายในยุคสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นด้วยการส่งเสริมและคงคุณค่าในแง่ต่างๆ ของผู้สูงอายุและเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เกิดโอกาสมากมาย นับเป็นการทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้ก้าวสู่ความสำเร็จและมีความหมาย ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความสุขให้กลุ่มคนสูงอายุในยุคสังคมสูงวัยได้ไม่มากก็น้อยเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง