หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม (D – CARE)

News & Event

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรบ ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม (D – CARE)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

1. ทาง Line Official : DCARECHULA

2. โทร 022564000 ต่อ 71503

3. FACEBOOK ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4. ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม อาคาร ส.ธ. ชั้น 15

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.dcarechula.com

บทความที่เกี่ยวข้อง