Panacura สตาร์ทอัพสาย Health Tech ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นสูง

Care / Social Care

Health Tech หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนับเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในเวลานี้ บทบาทของเทคโนโลยีดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นไม่เพียงแต่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ซึ่งเป็นการยกระดับความก้าวหน้าของวงการสุขภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้คนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย 

Panacura ที่ก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์และนักวิจัยหลากหลายสาขา เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และชีวภาพเพื่อสุขภาพ ให้บริการด้านการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรค และออกแบบโปรแกรมการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

ความน่าสนใจของ Panacura อยู่ที่การเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพ จากเดิมที่ต้องรอให้ป่วยจึงทำการรักษา มาสู่การตรวจเพื่อพยากรณ์ล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแนวทางในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีแบบยั่งยืน  

จุดเด่นสำคัญของที่นี่คือการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์แม่นยำ” (Precision Medicine) ที่ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสัญญาณบ่งชี้โรคต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบวิธีดูแลสุขภาพเชิงลึกที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึง “การแพทย์พยากรณ์” (Predictive Medicine) ซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคและการแสวงหาวิธีการรักษาที่ให้ผลลัพธ์แบบประสิทธิภาพสูง โดยประกอบไปด้วยการวินิจฉัยรายละเอียดสุขภาพแบบเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอในร่างกาย เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงของโรค และแนะนำการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องไปกับสภาพร่างกายและปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

สำหรับการให้บริการก็ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพื่อการพยากรณ์โรค โรคทางพันธุกรรม และความผิดปกติของร่างกายและสุขภาพแบบเจาะลึก, การตรวจเชื้อจุลชีพในลำไส้, การตรวจระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และการตรวจประเมินความเสี่ยงและชนิดของโรคมะเร็ง เป็นต้น 

หากดูโดยภาพรวม Panacura นับเป็นน้องใหม่ที่น่าสนใจในระบบนิเวศของการบริการด้านสุขภาพ ที่นอกจากจะช่วยย่นระยะทางให้ผู้คนในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น บนต้นทุนที่ไม่สูงเกินเอื้อม ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว สตาร์ทอัพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันที่ใช้ทักษะ ความสามารถ และนวัตกรรมทางการแพทย์มาช่วยเสริมทัพให้ระบบสุขภาพในบ้านเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

ที่มา:
www.panacura.tech 

บทความที่เกี่ยวข้อง