‘Human Health Care’ (hhc) กิจกรรมดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีของทุกคน

Care / hhc for life

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่ชาว Eisai (เอไซ) ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การใส่ใจในคุณภาพชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วย คนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนรอบตัวผู้ป่วยที่อยู่ในสังคมก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดมาจากปรัชญาการทำงานของบริษัทที่นำพาให้ชาวเอไซทุกคนยึดมั่นและนำมาใช้ในการทำงานทุกวัน ซึ่งปรัชญาการทำงานที่กล่าวถึงนั้นก็คือ ‘hhc’ ที่ย่อมาจาก Human – Health – Care โดยเราเชื่อว่า ทุกคนคือคนสำคัญในระบบสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจของทุกคนจะช่วยสร้างชุมชนสุขภาพดี และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน 

เพียง 1% ก็มีความหมาย

อีกหนึ่งหัวใจหลักที่ชาวเอไซให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนให้ได้ทำงานใกล้ชิดและรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากการมองแต่ภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและมีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อผู้คนที่เราให้บริการ 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ขึ้นมา โดยในทุกกิจกรรมนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานชาวเอไซทุกคน ถึงแม้ภารกิจการงานของแต่ละคนจะล้นมือแค่ไหน แต่เราเชื่อว่าการใช้เวลาอย่างน้อย 1% ของเวลาทำงาน รวมทั้งหมด 2 ถึง 3 วันต่อปีเพื่อทำกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้นมีความหมายยิ่งนัก 

โครงการ Human Health Care (hhc) จากชาวเอไซมอบให้ทุกคน

โครงการ Human Health Care (hhc) เกิดขึ้นจากการรวบรวมปัญหาที่สะท้อนมาจากผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก โดยมีชาวเอไซเป็นเหมือนตัวแทนในการรับฟังปัญหา แกะประเด็น ตีโจทย์ และค้นหาแนวทางแก้ไข จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ขึ้นมา รวมถึงการช่วยสะท้อนปัญหา สร้างความเข้าใจ และช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ภายใต้หลักการสำคัญดังนี้

DRIVEN BY ‘I’ เอไซจะขอเป็นจุดเล็กๆ ในการร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี

EMPOWERED BY ‘YOU’ บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนที่สามารถช่วยกันผลักดันให้ทุกโครงการส่งผลดีต่อผู้ป่วย

MAKING hhc MATTERS FOR ‘EVERYONE’ อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีให้กับคนไทยทุกคน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ชาวเอไซช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่

 • ‘4GetMeNot: อย่า ลืม ฉัน’
  มีจุดเริ่มต้นจากการที่โรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นโรคที่คนไม่ค่อยรู้จักและเข้าใจมากนัก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงความเข้าใจผิดในตัวผู้ป่วยจากคนในครอบครัว โครงการ 4GetMeNot จึงเกิดขึ้นจากการคัดสรรเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ดูแล ที่บอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ และนำมาตีโจทย์เป็นภาพยนต์สั้น 4 เรื่องภายใต้ชื่อเรื่อง ‘4 เรื่องรักที่ไม่ลืมเลือน’ จากฝีมือของ 4 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย และเปิดฉายแก่ผู้สนใจ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยรู้จัก เข้าใจ และรับมือกับโรคอัลไซเมอร์ได้ดีขึ้น 
 • ‘From Hat to Heart: มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ’
  โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคลมชักที่ถูกต้อง เพราะผู้ป่วยโรคลมชักมักถูกเข้าใจผิดและถูกปิดกั้นโอกาสในสังคม ทั้งเรื่องของการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต เราเชื่อว่า ‘โอกาสสำหรับผู้ป่วยนั้นมีอยู่จริง’ เมื่อตัวผู้ป่วย ผู้ดูแล และคนในสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
 • ‘Music in the Garden: ดนตรีในสวน’
  โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเติมเต็มกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้านตรี ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลายในสวน ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีจากคนรอบตัว นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ป่วย 
 • ‘Food for GERD: กินอย่างไรให้ห่างไกลกรดไหลย้อน’
  โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน และนำเสนอเรื่องราวของอาหารที่สามารถช่วยลดปัญหาของโรคนี้ได้ กิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักโภชนาการมาร่วมแนะนำการดูแลตนเองง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นจากอาหารที่เรารับประทาน รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหากเรากำลังเผชิญกับอาการของโรค พร้อมทั้งเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาโรคกรดไหลย้อน เพื่อรับมือกับยุคของโซเชียลมีเดียที่มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับอาหารการกินมากมายจนอาจเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ 

ด้วยปรัชญาการทำงานแบบ hhc (Human Health Care) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และหลักคิดที่ว่า เพียง 1% ก็มีความหมาย ของพนักงานชาวเอไซทุกคน นั่นทำให้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการจัดกิจกรรมดีๆ และมองหากิจกรรมใหม่ๆ ภายใต้โครงการ Human Health Care (hhc) เพื่อยังคงเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคมที่มีส่วนช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

“ติดตามเรื่องราวของกิจกรรมดีๆ จากพวกเราได้ที่นี่ hhc Thailand” 

บทความที่เกี่ยวข้อง