ให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นด้วย “Digital Detox”

Care / Self Care

“Digital Detox” นั้นไม่ได้ต่างอะไรจากการทานน้ำผักหรือผลไม้เข้าไป เพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย แต่ของเสียที่ขับออกมาจากการทำ Digital Detox คือของเสียที่เรามองไม่เห็น เป็นของเสียที่เกิดจากการที่เรารับความคิดลบๆ เข้ามาในสมอง จากการใช้งาน Social Media มากเกินไปนั่นเอง

ซึ่งการทำ Digital Detox นี้ก็ทำได้ตั้งแต่การเลิกติดตามหรือกดซ่อนโพสต์ของคนในสังคมออนไลน์ที่คอยปล่อยแต่พลังงานด้านลบออกมา หรือคุณจะทำโดยการไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้คุณได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น และปลดปล่อยให้ความคิดของคุณเป็นอิสระนั่นเอง

แต่นอกจากการปรับพฤติกรรมแล้ว การปรับเปลี่ยนความคิดก็ช่วยคุณได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ โดย “hhc thailand” ขอแนะนำ 4 ข้อให้คุณทำได้ง่ายๆ นั่นก็คือ…

1️⃣ เข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายในสังคม และไม่เอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเอง

2️⃣ เข้าใจว่าสิ่งที่ถูกนำเสนอบนโลกออนไลน์ เป็นเพียงด้านเดียวของคนเท่านั้น

3️⃣ ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน และสิ่งที่อยู่ตรงหน้า รวมไปถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างของคุณ

4️⃣ ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในชีวิตคืออะไร และให้สิ่งนั้นนำทางในการใช้ชีวิต

เพียงเท่านี้ แค่คุณเริ่มปรับพฤติกรรม รวมถึงเริ่มปรับความคิดเกี่ยวกับโลกของสังคมออนไลน์ ก็จะเป็นการช่วยให้คุณได้เริ่มรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียมากขึ้น ไม่นำเก็บมาฝังใจและฟุ้งซ่าน รู้ว่าคุณค่าชีวิตที่แท้จริงในชีวิตของคุณเป็นอย่างไร รวมถึงยังช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกายและสุขใจ ทั้งในโลกของชีวิตจริงและโลกสังคมออนไลน์ต่อไปนั่นเอง  

บทความที่เกี่ยวข้อง