นักวิจัยพบ ตรวจเลือดหาภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าได้

Brain / Health

ภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก เนื่องจากเป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล หรือต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้มีสภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติจนถึงขั้นร้ายแรงจนมีความต้องการที่จะฆ่าตัวตาย 

ทำให้มีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาหนทางในการตรวจสอบและรักษาภาวะดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการศึกษาและหาวิธีในการตรวจสอบหาภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าเพื่อวินิจฉัยและดำเนินการรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงทีได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide) และมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง (Kunming Medical University) ในยูนนาน ประเทศจีน ได้มีการทดสอบและพบว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่าจะมีระดับ mBDNF หรือโปรตีนรูปแบบหนึ่งในเลือดต่ำกว่าปกติ

นักวิจัยได้ทำการทดสอบด้วยการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย 90 คนที่เป็นโรคซึมเศร้า 15 คนที่เป็นโรคไบโพลาร์ และ 96 คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงรวบรวมตัวอย่างเลือดจากอีก 14 คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแต่มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

โดยการวิจัยนั้นเป็นการทดสอบภูมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์หรือการใช้แอนติบอดีเพื่อตรวจหาโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งพบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่าจะมีระดับ mBDNF หรือโปรตีนรูปแบบหนึ่งในเลือดต่ำกว่าผู้ที่มีสภาวะทางจิตที่ดี 

แต่ก็น่าแปลกใจที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในอดีตนั้นมีระดับ mBDNF ที่ไม่ได้แตกต่างจากผู้ที่มีสภาวะจิตที่ดี ซึ่งนั่นเป็นเพราะ 14 คนเหล่านั้นอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้สามารถคาดการได้ว่าความต้องการที่จะฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้เกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่า แต่เป็นภาวะเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปนั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการศึกษากันต่อไป

และนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและพบว่าหากภาวะซึมเศร้านั้นมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ระดับ mBDNF ก็จะยิ่งลดต่ำลง นั่นแปลว่าภาวะซึมเศร้านั้นมีความสัมพันธ์กับระดับ mBDNF โดยตรง

นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการตรวจเลือดเพื่อหาระดับ mBDNF นั้น จะสามารถตรวจหาภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าได้

แต่อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยืนยันที่จะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของระดับ mBDNF ที่เชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าต่อไป เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าได้ในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง