สาเหตุปลายประสาทอักเสบ รู้ไว้ป้องกันก่อนสายไป

Health

สาเหตุปลายประสาทอักเสบ หรือสาเหตุของโรคปลายประสาทอักเสบนั้นมีเกิดได้จากหลาย ๆ ปัจจัย โดยสาเหตุของปลายประสาทอักเสบเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายของร่างกายที่มีหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณระหว่างระบบประสาทส่วนกลางและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเสียหาย ซึ่งสาเหตุปลายประสาทอักเสบที่เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยจะนำไปสู่อาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดชา รู้สึกเสียว หรือปวดคล้ายถูกเข็มแทง  รวมถึงอ่อนแรงในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ โดยอาการทั้งหมดนี้เรียกได้ง่าย ๆ ว่าอาการชาปลายประสาทนั่นเอง 

แม้ว่าโรคปลายประสาทอักเสบอาจมีสาเหตุได้จากหลายปัจจัย แต่การรู้เท่าทันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปลายประสาทอักเสบ สาเหตุปลายประสาทอักเสบ รวมถึงแนวทางการรับมือเพื่อการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถป้องกันการลุกลามและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

‘โรคเบาหวาน’ สาเหตุปลายประสาทอักเสบสาเหตุหลัก ที่หลายคนมักมองข้าม

โรคปลายประสาทอักเสบเป็นภาวะที่เกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทในระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งอาการชาปลายประสาทที่เกิดจากสาเหตุปลายประสาทอักเสบต่าง ๆ นั้น อาจเกิดจากภัยเงียบหลาย ๆ ปัจจัยที่มักไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งเกิดความเสียหายอย่างหนัก 

ในบรรดาสาเหตุต่าง ๆ นั้น โรคเบาหวานถือเป็นสาเหตุหลักหรือปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังของสาเหตุปลายประสาทอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะนี้มากกว่า 50% เลยทีเดียว

การที่ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานสามารถนำไปสู่ความเสียหายของเส้นประสาท ทำให้ความสามารถในการรับรู้ความเจ็บปวด อุณหภูมิ และการสัมผัสลดลงทีละน้อย ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงผลที่ตามมาจนกว่าจะมีอาการ ชา รู้สึกเสียวซ่าน เจ็บปวด และกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ชัดเจนและมีความรุนแรงมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคปลายประสาทอักเสบและควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มมีอาการชาปลายประสาทหรือมีอาการลุกลามไปมากกว่าเดิม ซึ่งการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ยา การควบคุมอาหาร และการติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรคเบาหวานและสาเหตุของโรคปลายประสาทอักเสบที่สามารถส่งผลกระทบต่อกันได้นั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกำหนดแนวทางในการป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงที การตรวจสุขภาพเป็นประจำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การปฏิบัติตามแผนการรักษา และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เนิ่น ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและจัดการกับภาวะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุปลายประสาทอักเสบ สาเหตุอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แม้โรคเบาหวานจะเป็นสาเหตุปลายประสาทอักเสบสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดอาการชาปลายประสาท แต่ก็ยังมีสาเหตุและปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นโรคปลายประสาทอักเสบได้ในอนาคต โดยสาเหตุเหล่านี้รวมถึง…

ความผิดปกติของภูมิต้านทานตนเอง 

ความผิดปกติของภูมิต้านทานตนเอง หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองสามารถพัฒนาไปเป็นโรคปลายประสาทอักเสบได้ ซึ่งเป็นภาวะที่มีลักษณะเฉพาะจากความเสียหายต่อเส้นประสาทส่วนปลาย ในโรคแพ้ภูมิตัวเอง ระบบภูมิคุ้มกันจะโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายเองโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้เกิดการอักเสบและเส้นประสาทถูกทำลาย ซึ่งด้านล่างนี้เป็นโรคภูมิต้านตนเองบางชนิดที่มักเกี่ยวข้องกับสาเหตุปลายประสาทอักเสบ

 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus : SLE) หรือโรคลูปัส

เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเรื้อรังที่สามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่าง ๆ รวมถึงระบบประสาทส่วนปลาย โรคลูปัสสามารถทำให้เกิดการอักเสบในเส้นประสาท นำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบที่มีอาการต่าง ๆ ได้ เช่น ชา รู้สึกเสียวซ่าน กล้ามเนื้ออ่อนแรง และปวดเหมือนมีเข็มมาทิ่ม

 • โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)

เป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่ส่งผลต่อข้อต่อเป็นหลัก ทำให้เกิดการอักเสบ ปวด และตึง อย่างไรก็ตามโรคนี้มันสามารถนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกัน การอักเสบจากโรคข้อรูมาตอยด์สามารถทำลายหลอดเลือดที่เลี้ยงเส้นประสาท ส่งผลให้เส้นประสาทถูกทำลายและมีอาการทางระบบประสาทได้

 • กลุ่มโรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre Syndrome : GBS) 

เป็นโรคภูมิต้านตนเองที่มีลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรวดเร็ว มักเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งนำไปสู่การอักเสบและโรคปลายประสาทอักเสบ ซึ่งกลุ่มโรค GBS นี้อาจทำให้เกิดความอ่อนแอและเป็นอัมพาตได้

 • กลุ่มอาการโจเกรน (Sjögren’s Syndrome)

เป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่ส่งผลต่อต่อมน้ำลายและต่อมน้ำตาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุปลายประสาทอักเสบเช่นกัน 

 • โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผสม (Mixed Connective Tissue Disease : MCTD)

เป็นโรคภูมิต้านตนเองที่มีลักษณะของความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลายอย่างร่วมกัน รวมถึงโรคลูปัสและกล้ามเนื้ออักเสบ ซึ่งโรคปลายประสาทอักเสบสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากการอักเสบและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

การรักษาโรคปลายประสาทอักเสบที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานตนเอง อาจมีการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยาต้านการอักเสบ และการรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อลดการอักเสบและควบคุมการตอบสนองของภูมิต้านทานตนเอง นอกจากนี้อาจใช้วิธีการรักษาที่เป็นแนวทางจัดการความเจ็บปวดและการบำบัดทางกายภาพเพื่อบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย

การติดเชื้อสามารถนำไปสู่การเกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้ หากเป็นการติดเชื้อที่มีลักษณะความเสียหายต่อเส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งการติดเชื้อต่าง ๆ สามารถส่งผลโดยตรงต่อเส้นประสาทส่วนปลายและนำไปสู่การอักเสบ ความเสียหาย และโรคระบบประสาทตามมาได้ โดยการติดเชื้อจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อแบคทีเรีย 

 • การติดเชื้อไวรัส
  • โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า วาริเซลลา (Varicella zoster virus: VZV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส ไวรัสสามารถส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทส่วนปลาย ส่งผลให้เกิดอาการทางระบบประสาท เช่น ปวด รู้สึกเสียวซ่าน และชาตามทางเดินของเส้นประสาทที่ได้รับผลกระทบได้
  • เอชไอวี/ เอดส์ เกิดจากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) สามารถทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบอันเป็นผลมาจากทั้งตัวไวรัสเองและยาต้านไวรัสบางชนิดที่ใช้ในการรักษาเอชไอวี
  • ไวรัสตับอักเสบซี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังเกี่ยวข้องกับโรคปลายประสาทอักเสบ เนื่องจากกลไกภูมิคุ้มกันและการอักเสบที่เกิดขึ้น ซึ่งโรคนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุปลายประสาทอักเสบด้วยเช่นเดียวกัน
 • การติดเชื้อแบคทีเรีย
  •  โรคไลม์ เกิดจากแบคทีเรีย Borrelia burgdorferi ซึ่งติดต่อผ่านทางเห็บกัด หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบได้ โดยเฉพาะในระยะต่อมา การอักเสบและความเสียหายของเส้นประสาทมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของโรคระบบประสาทได้
  • โรคเรื้อน เกิดจากแบคทีเรีย Mycobacterium leprae สามารถส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทส่วนปลายและส่งผลให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกัน การติดเชื้อทำลายเส้นประสาทและอาจนำไปสู่การสูญเสียประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • โรคคอตีบ เป็นโรคที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่สามารถทำให้ปลายประสาทอักเสบได้ เนื่องจากการผลิตสารพิษโดยแบคทีเรีย Corynebacterium Diphtheriae

การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อเหล่านี้อย่างเหมาะสมมีความสำคัญในการจัดการและป้องกันโรคปลายประสาทอักเสบที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบางกรณี การรักษาการติดเชื้อที่เป็นต้นเหตุอาจช่วยบรรเทาหรือทำให้อาการของเส้นประสาทส่วนปลายกลับคืนมาได้ อาจมีการกำหนดแนวทางการรักษาโดยการใช้ยาต้านไวรัสหรือยาต้านแบคทีเรียในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ

นอกจากนี้ การจัดการอาการที่มีสาเหตุมาจากสาเหตุปลายประสาทอักเสบอาจใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด กายภาพบำบัด และแนวทางการรักษาสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคปลายประสาทอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโดยเฉพาะ

การได้รับสารพิษและสารเคมี

การได้รับสารพิษและยาบางชนิดเป็นสาเหตุปลายประสาทอักเสบที่สามารถนำไปสู่การเกิดโรคปลายประสาทอักเสบที่เป็นภาวะที่มีลักษณะความเสียหายต่อเส้นประสาทส่วนปลายได้ ซึ่งด้านล่างนี้เป็นสารพิษและยาที่มักเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบ

 • สารพิษทางเคมี
  • สารเคมีประเภทตัวทำละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ทินเนอร์สี สารขจัดคราบมัน และสารทำความสะอาด อาจเป็นพิษต่อเส้นประสาทส่วนปลายได้ การสัมผัสกับตัวทำละลายเหล่านี้เป็นเวลานานสามารถนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบ
  • สารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดที่ใช้ในการเกษตรหรือทำสวนในบ้านมีสารประกอบที่เป็นพิษต่อระบบประสาทซึ่งสามารถทำลายเส้นประสาทส่วนปลายได้ การได้รับสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกัน
  • โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแทลเลียม อาจเป็นพิษต่อเส้นประสาท การสัมผัสกับโลหะเหล่านี้จากการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง และการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม สามารถทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้
 • ยา:
  • ยาเคมีบำบัดบางชนิดที่ใช้ในการรักษามะเร็ง เช่น Paclitaxel, Vincristine และ Cisplatin อาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบเป็นผลข้างเคียงได้ 
  • ยาปฏิชีวนะบางชนิด รวมทั้งฟลูออโรควิโนโลน (เช่น ซิโปรฟลอกซาซิน) และยาต้านไวรัสบางประเภทที่ใช้ในการรักษาเอชไอวี มีความเกี่ยวข้องกับโรคปลายประสาทอักเสบ เนื่องจากอาจเป็นผลข้างเคียงของการใช้ยา
  • ยากันชักบางชนิด เช่น Phenytoin และ Carbamazepine ที่ใช้ในการรักษาโรคลมบ้าหมูและอาการปวดเมื่อยตามเส้นประสาท อาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในระยะยาวหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไป

ความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคปลายประสาทอักเสบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาและความรุนแรงของการได้รับสารพิษหรือยา และไม่ใช่ทุกคนที่เจอสารเหล่านี้แล้วจะเกิดอาการปลายประสาทอักเสบ

เพื่อป้องกันโรคปลายประสาทอักเสบที่เกี่ยวข้องกับสารพิษ ผู้คนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมควรระมัดระวังอย่างเหมาะสมในสถานที่ประกอบอาชีพ ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำงานกับสารเคมีหรือโลหะหนัก เนื่องจากการหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญเช่นกัน

สำหรับโรคปลายประสาทอักเสบที่มีสาเหตุปลายประสาทอักเสบเกิดจากยา การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในบางกรณี การปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำต่อโรคระบบประสาทอาจทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจควรปรึกษากับแพทย์อย่างเคร่งครัด

ภาวะขาดสารอาหาร

การขาดสารอาหารสามารถนำไปสู่การเกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดวิตามิน B12, B6 และ E รวมทั้งไทอามีน 

 • การขาดวิตามินบี 12 อาจนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบได้ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และยาบางชนิดจะส่งผลต่อความผิดปกติของการดูดซึม
 • การขาดวิตามินบี 1 (ไทอามีน) ซึ่งส่งผลให้เป็นโรคเหน็บชาอาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้ มักพบในผู้ที่มีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์และผู้ที่รับประทานอาหารที่ขาดสารอาหาร
 • การได้รับวิตามินบี 6 (ไพริดอกซิ) มากเกินไป 

แม้ว่าวิตามินบี 6 จำเป็นต่อการทำงานของเส้นประสาท แต่การได้รับอาหารเสริมวิตามินบี 6 มากเกินไปอาจนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบได้ การใช้อาหารเสริมวิตามินบี 6 เป็นเวลานานเกินกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันอาจทำลายเส้นประสาทได้

 • การขาดวิตามินอี วิตามินอีทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากความเสียหาย ในบางกรณีที่ขาดวิตามินอีอย่างรุนแรงอาจนำไปสู่โรคปลายประสาทอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีความผิดปกติของการดูดซึมไขมัน
 • การขาดสารอาหารอื่น ๆ 

เช่น ทองแดง สังกะสี และโฟเลต อาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกัน ข้อบกพร่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคอาหารไม่เพียงพอ ปัญหาการดูดซึมผิดปกติ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง

การป้องกันและจัดการโรคปลายประสาทอักเสบที่มีสาเหตุปลายประสาทอักเสบเกิดจากการขาดสารอาหาร หรือการได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินไปนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปเป็นโรคปลายประสาทอักเสบได้ สำหรับบุคคลที่มีความผิดปกติของการดูดซึมสารอาหารหรือสภาวะทางการแพทย์พื้นฐานที่ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหาร การรักษาและการจัดการที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการกับความบกพร่องและป้องกันหรือบรรเทาโรคปลายประสาทอักเสบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินส่งผลให้เกิดพิษสุราเรื้อรังได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาของโรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นภาวะที่มีความเสียหายต่อเส้นประสาทส่วนปลาย 

 • สุราเรื้อรัง 

แอลกอฮอล์มีพิษโดยตรงต่อเส้นประสาท นอกจากนี้ยังสามารถขัดขวางการดูดซึมและการเผาผลาญของสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพของเส้นประสาทอีกด้วย เช่น วิตามินบี 1 (ไทอามีน) บี 12 และวิตามินอี นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้การทำงานของตับบกพร่อง นำไปสู่การขาดสารอาหารบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับที่มีสาเหตุปลายประสาทอักเสบ 

สาเหตุปลายประสาทอักเสบที่เกิดจากการดื่มสุรามักเริ่มมีอาการที่ส่วนปลาย เช่น รู้สึกเสียวซ่าน ชา และรู้สึกแสบร้อน อาการเหล่านี้อาจค่อย ๆ พัฒนาไปสู่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและแม้แต่ความเจ็บปวด ในกรณีที่รุนแรง เส้นประสาทอักเสบสามารถขยายไปถึงแขนและมือได้ หากการดื่มแอลกอฮอล์ยังคงดำเนินต่อไป ความเสียหายของเส้นประสาทอาจแย่ลง นำไปสู่ผลระยะยาวและไม่สามารถรักษาได้ ความรุนแรงของอาการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป

ซึ่งการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การประเมินและคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาหารหรืออาหารเสริมที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถหาแนวทางรักษาและลดความเสียหายของเส้นประสาทได้

การบาดเจ็บทางร่างกาย

การบาดเจ็บทางร่างกายอาจเป็นสาเหตุของปลายประสาทอักเสบ ซึ่งการกดทับเส้นประสาทหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุในบริเวณซ้ำ ๆ เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้

 • การกดทับของเส้นประสาท การกดทับของเส้นประสาทส่วนปลายสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อน หรือการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ตัวอย่างเช่น Carpal Tunnel Syndrome คือโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือที่เกิดขึ้นจากการกดทับบริเวณเส้นประสาทมีเดียน
 • การบาดเจ็บของเส้นประสาท การบาดเจ็บโดยตรงที่เส้นประสาทส่วนปลายอาจเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การหกล้ม หรือขั้นตอนการผ่าตัด เส้นประสาทอาจฉีกขาด ถูกกดทับ หรือยืดออก ซึ่งนำไปสู่สาเหตุปลายประสาทอักเสบ ความรุนแรงของการบาดเจ็บของเส้นประสาทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตและตำแหน่งของการบาดเจ็บ
 • การบาดเจ็บที่เดิมซ้ำ ๆ หรือเรื้อรัง อาชีพหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้พบเห็นได้ทั่วไปในสายอาชีพ เช่น งานสายก่อสร้าง และกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ สามารถนำไปสู่ความเสียหายของเส้นประสาทและอาการทางระบบประสาทตามมาได้

การรักษาโรคปลายประสาทอักเสบที่มีสาเหตุปลายประสาทอักเสบเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บ แนวทางการรักษาเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการบรรเทาความเจ็บปวด และการบำบัดทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการรักษาและลดอาการบาดเจ็บ ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเส้นประสาทที่เสียหายหรือบรรเทาการกดทับเส้นประสาท
สิ่งสำคัญเมื่อร่างกายของเรามีสัญญาณเตือน อย่าง อาการปวดชา รู้สึกเสียว หรือปวดคล้ายถูกเข็มแทง  รวมถึงอ่อนแรงในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเข้าข่ายสาเหตุปลายประสาทอักเสบคือต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อประเมินสาเหตุของปลายประสาทอักเสบ หรือสาเหตุของโรคปลายประสาทอักเสบตั้งแต่เนิ่น ๆ และหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในการบรรเทาอาการและส่งเสริมการฟื้นตัวให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง