‘ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ใช้หัวใจทำงาน’ นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ (หมอบัว) ศัลยแพทย์พิทักษ์เต้า

3,575