สังเกตตัวเองและคนรอบข้าง ‘ภาวะถดถอยทางสมอง’ อาจนำไปสู่อัลไซเมอร์ได้

330