เปิดแนวคิด นิธิพัฒน์ สมสมาน ผู้นำทัพแอนิเมชันไทยทะยานไกลระดับโลก 

858