เรียน สมาชิก hhc thailand

hhc Activities

เนื่องด้วยทางเพจ hhc thailand เราได้ตรวจพบว่ามีการเข้าระบบเวปไซต์อย่างไม่ถูกต้อง จึงทำให้มีการส่งอีเมลไม่พึงประสงค์ไปยังสมาชิกฯ โดยทางเพจฯ ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ถูกเข้าถึงโดยได้ทำการแก้ไขป้องกันการส่งอีเมลและเนื้อหาดังกล่าวฯ พร้อมทั้งเพิ่มระดับความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางเพจฯ ขอเรียนยืนยันว่า อีเมลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

hhc thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง