สว่าง ทองดี ชีวิตคือการเดินทางที่เรียนได้ไม่รู้จบ

866