พญ. อาทิตา ชูหลำ

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Avatar photo