Zebra-Med นวัตกรรม AI ช่วยสแกนภาพหาเซลล์มะเร็งได้แม่นยำขึ้น

Care / Social Care

ในเวลานี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Intelligent Healthcare หรือการดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะได้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีที่ว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาโรคต่างๆ ที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความจำเพาะทางการแพทย์ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคทางสมอง ซึ่งนอกเหนือไปจากเทคโนโลยีอย่างเครื่องเอกซเรย์ (X-ray), การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan), อัลตราซาวนด์ (Ultrasound), เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แล้ว นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เองก็มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมสุขภาพและทางการแพทย์ โดยมักถูกนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านการรักษาที่ดีขึ้นต่อผู้ป่วย 

Zebra Medical Vision เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพด้านสุขภาพสัญชาติอิสราเอลที่พัฒนาเทคโนโลยี AI โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเข้าไปเสริมศักยภาพให้การใช้งานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม โดยโซลูชั่นที่ Zebra-Med นำเสนอคือการพัฒนาอัลกอลิทึ่มในการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ผลการเอกซเรย์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลงานวินิจฉัยจำนวนมหาศาลที่เก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์รอยโรคมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดของการเกิด False Positive หรือผลบวกเทียม (ในกรณีตรวจโรคแล้วเป็นผลบวก แต่อาจไม่เป็นโรคนั้น) ได้ในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น นวัตกรรม AI ของ Zebra-Med จึงสามารถแบ่งเบาภาระให้แก่แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ถูกใช้น้อยลงต่อคนไข้ 1 ราย ไปจนถึงในเชิงคุณภาพกับการอ่านผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัย การออกแบบการรักษา การเลือกใช้ยา การหาแนวทางการป้องกันโรค ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ปัจจุบันนี้ Zebra-Med มีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ด้วย AI อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับผลการเอกซเรย์อวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 Solution ได้แก่ Neuro Solution, Cardiac Solution, Bone Health Solution, Chest Solution และ Mammo Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบสมองและประสาท ระบบกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ เต้านม ซึ่งเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำถึง 90% ดังกล่าวสามารถใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเป็นตัวช่วยในการวินิฉัยโรคในกรณีฉุกเฉินอย่างภาวะเลือดออกในสมองด้วยเช่นกัน 

ที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ของ Zebra-Med ถูกนำไปใช้ในคนไข้ชาวอิสราเอลกว่า 90% ผ่านหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยผู้ป่วยบาดเจ็บระยะแรกและผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤตในแผนก ER ของโรงพยาบาล Ichilov Hospital ที่ต้องอาศัยเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์และเชื่อถือได้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต, ศูนย์สุขภาพที่ดำเนินการโดย Clalit Health Services ที่ประยุกต์เจ้า AI ดังกล่าวในการดูแลผู้มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์รอยโรค แนะนำแนวทางป้องกัน ตลอดจนควบคุมไม่ให้โรคลุกลามจนเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา รวมไปถึงศูนย์สุขภาพเอกชนขนาดใหญ่ของ Maccabi Healthcare Services ที่ใช้เทคโนโลยี ‘Mammo Solution’ ในการเป็น second reader เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดของการวินิฉัยและยืนยันผลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

ศาสตรจารย์  Varda Shalev จากสถาบัน The Moris Kahn & Maccabi Institute for Research & Innovation กล่าวว่า “เมื่อความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยถูกนำมาใช้ร่วมกัน ก็ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเทคโนโลยีของ Zebra-Med ได้ช่วยตรวจจับสัญญาณโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วย”  

ผลผลิตปัญญาประดิษฐ์จาก Zebra-Med ไม่เพียงแต่จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามามีส่วนช่วยให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการรักษาโรคให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ในอีกฟากหนึ่ง เทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการทำนายโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการแพทย์ที่จะนำประโยชน์มหาศาลตามมา 

อ้างอิง:
www.zebra-med.com
www.apnews.com
www.businesswire.com

บทความที่เกี่ยวข้อง