ชวนทาสหมาแมวไปเป็น ‘อาสาสมัคร’ จูงน้องหมา เล่นกับแมว ที่ Soi Dog 

117