เหตุการณ์สะเทือนใจเสี่ยงต่อโรค PTSD (โรคเครียดจากเหตุการณ์รุนแรง)

385