‘สองศาสตร์ สร้างสุข’ กับ พัชรินทร์ แซ่เจี่ย ผู้ผสานโยคะและจิตวิทยาเพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทางจิตเวช

542