หากสูงวัยแล้ว ‘สั่น’ อาจต้องเฝ้าระวังพาร์กินสัน

369