เมื่อเจอ ‘นิ่ว’ และไม่อยากให้คิ้วขมวดกับการสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง

568