สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าไม่อยากให้น้ำตาลในเลือดสูง

135