เมื่อ ‘ข้อสะโพกเสื่อม’ แต่ไม่อยาก ‘ผ่าตัด’ ได้จริงหรือ?

1,351