มูฟออนต่อในชีวิตไม่ได้ เพราะแบก ‘สัมภาระทางใจ’ ไว้มากเกินไปหรือเปล่า?

685