เช็กลิสต์ให้ ‘คะแนนความกรีน’ ส่งเสียงให้ผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

124