‘โครงการป่วยให้ยืม’ รับบริจาคและให้ยืมฟรีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน

2,912