ชุมพล คำวรรณะ บำรุงใจคุณแม่ซึมเศร้าด้วยรักและศิลปะ

343