TH EN

Partnership Proposal

เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ hhc ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยเราไม่หยุดที่จะค้นหา และ ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง สนับสนุน และรวมทั้งการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว อย่างแท้จริง

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

Partnership Proposal company information

File size not over 5MB
บันทึกเรียบร้อย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตดิ้งจำกัด รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างปลอดภัย

  1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อติดต่อคุณเพื่อยืนขันและตอบกลับข้อมูลการติดต่อตามข้อเสนอสำหรับความร่วมมือและความร่วมมือไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการประมวลผลแอปพลิเคชันเพื่อความร่วมมือและความร่วมมือ
  2. รายการรวบรวมและ ใช้งาน: ชื่อบริษัท (องค์กร) ชื่อผู้เสนอ (ตำแหน่ง ฯลฯ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เนื้อหา
  3. ระยะเวลาการเก็บรักษา: เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 ปีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นสำหรับบริการให้ดำปรึกยาเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้น จะถูก ทำลายโดยไม่ชักช้า (อย่างไรก็ตาม หากมีข้อกำหนดแยกต่างหากในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะ ถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายและข้อบังกับที่เกี่ยวข้อง) คุณมีสิทธิที่จะปฎิเสธความ ยินยอมในการรวบรวมข้อมูลข้างต้น และหากคุณปฎิเสธความยินยอม การรับ ข้อเสนอความร่วมมืออาจถูกจำกัด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์สมัครสมาชิก hhc thailand

Contact

Eisai (Thailand) Marketing Co., Litd. (Thailand)
6th Floor, GPF Witthaya Tower A
93/1 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel. 02-256-6296-9
FOLLOW US