‘เพราะร่างกายคือบ้านที่แท้จริงของเรา’ เรื่องเล่าจากเกียวโตถึงเชียงใหม่ของยูกิและเคโกะ มากิโนะ

1,634