กลัวฉีดวัคซีนจนแพนิก (Panic) สงบจิตใจยังไงดี?

790