แพทย์แนะ 5 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับสำหรับ Baby Boomer

Health / Others

5 วัคซีนจำเป็น ที่วัย Baby Boomer ต้องห้ามพลาด

“ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เสริมเกราะป้องกันให้ผู้สูงวัย”

📌 เพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต กรมการแพทย์จึงได้มีการแนะนำให้ผู้สูงอายุ หรือวัย Baby Boomer ได้รับวัคซีนที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย และรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวัคซีนจะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งและป้องกันโรคต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องเจ็บป่วยนั่นเอง

ซึ่งสาเหตุที่ผู้สูงอายุควรเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น เป็นเพราะเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ภูมิคุ้มกันก็จะลดน้อยลง ทำให้มีความไวต่อการรับเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากอาการข้างเคียงหากเจ็บป่วยอีกด้วย

👉🏻 ด้วยเหตุนี้กรมการแพทย์จึงได้แนะนำให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ ซึ่งในส่วนนี้บุตรหลานและคนในครอบครัวสามารถพาผู้สูงอายุภายในบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลต่างๆ นั่นเอง

ซึ่งวัคซีนทั้ง 5 ชนิดที่ผู้สูงอายุควรได้รับ มีดังนี้

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ : ควรฉีดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแบบรุนแรง
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด : โรคนี้พบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีและตับอักเสบเอ : สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้ตับอักเสบ สาเหตุหลักในการนำไปสู่โรคมะเร็งตับ และตับแข็ง)

ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากจะควรเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นแล้ว เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ในระยะยาว ผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น โดยการ

 • เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ 
 • เลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ 
 • ออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง 
 • หลีกเลี่ยงอบายมุข 
 • เลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงอันตราย 
 • ดูแลสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็สามารถดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงและมีเกราะป้องกันโรคร้ายที่อาจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง