กิจกรรม “มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ“ ปี 2566 ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

News & Event

ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม “มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ“ปี ๒๕๖๖ ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น”

ในวันที่  23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น 

(สำหรับกลุ่มเสี่ยงสามารถรับใบนัดเข้าสู่คลินิกผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลขอนแก่น🩺)

👨‍⚕️ภายในงานจะมีการบรรยายความรู้เรื่อง “โรคอัลไซเมอร์” 💬

ความรู้เรื่องการสังเกตอาการแสดงเริ่มต้น และวิธีรับมือ กับโรคอัลไซเมอร์

คัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

วิทยากรโดย 👩🏻‍⚕️ พญ.ณัฐปภัสร์  บุญสวัสดิ์   นายแพทย์ชำนาญการ  รพ.ขอนแก่น

✨กิจกรรมนันทนาการและกระตุ้นสมอง  

วิทยากรโดย  ดร.รติอร  พรกุณา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และทีมศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ขอนแก่น 

🪄กิจกรรมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงและการทรงตัวที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

วิทยากรโดย  ภก.เบญจรงค์  ศรีสุระ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และคณะ กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.ขอนแก่น

📍พบกับกิจกรรมต่างๆพร้อมของที่ระลึกภายในงาน ฟรี! เพียงแค่ลงทะเบียนหน้างานแล้วเข้าร่วมรับชมกิจกรรมดีๆได้เลย💖

บทความที่เกี่ยวข้อง