ภูมิแพ้…ใช่ว่าจะแพ้ตลอดไป วัคซีนภูมิแพ้ชนิดอมใต้ลิ้น (SLIT) ตัวช่วยที่จะทำให้เรา ‘ไม่แพ้’ อีกต่อไป

419