ปวดท้องเป็นๆ หายๆ อาจเป็นเพราะแบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหาร

631