เชื้อไวรัสตับอักเสบ บีชนิดเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ

25