รวมหมอกระดูกทั้ง 4 ส่วนของร่างกาย

Bone & Muscle / Health

🔍  รู้จักกับอาชีพ “หมอกระดูก” ทั้ง 4 ส่วนของร่างกาย

หมอกระดูกหรือแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล รักษา และวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่ใช้งานกระดูกและข้ออยู่บ่อยครั้ง

โดยจะมีการแบ่งหมอกระดูกออกเป็นสาขาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย คือ

– ข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery) : ดูแลการตัดต่อกระดูกใหม่ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

– กระดูกสันหลัง (Spine Surgery) : ดูแลกระดูกสันหลัง ตั้งแต่คอถึงก้นกบ 

– ข้อมือและมือ (Wrist and Hand) : ดูแลการผ่าตัดและรักษามือ ข้อมือ และนิ้วมือ

– ข้อเท้าและเท้า (Ankle and foot) : ดูแลการผ่าตัดและรักษาความผิดปกติของเท้า และข้อเท้า

และนอกจากหมอกระดูกเฉพาะทางทั้ง 4 ส่วนของร่างกายแล้ว ยังมีหมอกระดูกที่ดูแลรักษาในด้านอื่นๆ คือ เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Surgery) การบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อ (Trauma) กระดูกเด็ก (Pediatric) เนื้องอก มะเร็ง (Tumors) และ เมตาบอลิก (Metabolic) ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยดูแลและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ 👍🏻

ซึ่งหากใครมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของกระดูกก็สามารถเข้ารับการรักษากับหมอกระดูกเฉพาะทางได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากการจะเป็นหมอกระดูกเฉพาะทางได้นั้นจะต้องมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย รวมไปถึงจะต้องมีจรรยาบรรณทางการแพทย์ และผ่านการศึกษาเฉพาะทางในสายอาชีพนั้นๆ จึงจะสามารถมาเป็นหมอกระดูกเฉพาะทางได้นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง